Seguidors

dissabte, 17 de març de 2018

ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ I SANTA BASILISSA
Ordis - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació, descripció i fotos:

que diu:

Èpoques: segles XII-XIII // XVI-XVII // XVIII
Estil: Romànic la façana de ponent i la volta de la nau
           Gòtic tardà les capelles laterals
           Neoclassicisme la portada
Descripció:
L'església de Sant Julià d'Ordis és un edifici situat al nucli històric del poble. És una església d'una nau amb capelles laterals creuer i absis semicircular.
Podem parlar de dos períodes constructius apreciables a Sant Julià i Santa Basilissa d'Ordis. A la façana de ponent es conserva part de l'aparell romànic de carreuada. És visible la finestra romànica que s'obria al centre del mur, que posteriorment va ser tapiada i els seus arcs destruïts en construir un petit rosetó. L'aparell romànic de carreuada, en pedra arenosa, és visible al frontis i al mur de migdia; en aquest darrer mur, per les restes apreciades, s'hi obriria una porta. Tanmateix, d'època romànica és la cornisa incurvada. Romàniques són també la nau, amb volta apuntada. Les capelles laterals són obra dels segles XVI-XVII.
Posteriorment, segle XVIII, s'hi efectuaren unes modificacions. Al frontis s'hi obria una portalada rectangular, amb un deix neoclàssic, amb muntants que simulen una pilastra; es corona amb dos pinacles amb una bola al cim. És en pedra d'Avinyonet. La capçalera ofereix un absis semicircular i el creuer apareix cobert per una cúpula. S'intentà aixecar un campanar que està als seus inicis, de base quadrada a l'enlairar-se adaptava la forma vuitavada, no s'arribà a cobrir.
 
Notícies històriques:
El 1019 l'"Eclesiam de Ordeis" pertanyia a la canònica de Girona i el 1092 s'esmenta Sant Julià d'Ordis i el 1154 Ramon de Cistella i Ramon Guerau de Santa Eulàlia i Germans renuncien a la meitat del delme de la parròquia de Sant Julià d'Ordis. Apareix esmentada a finals del XIII i també en el XIV.
Les dues capelles laterals són obra dels segles XVI-XVII, mentre que l'actual capçalera i el creuer substituïren al segle XVIII l'antiga capçalera romànica.

Altre enllaç amb informació, descripció i fotos:

que diu:
La primera notícia del temple la trobem que apareix com a una possesió de la seu de Girona l'any 1019. Aquest temple del segle XI no trobem vestigis, ja que entre els segles XII i XIII es va construir un nou temple romànic, que posteriorment va ser profundament reformat en el segle XVIII.
De l'edifici romànic es conserva la seva coberta amb una volta apuntada. Aquesta nau té dues capelles laterals, a mode de transsepte, tot i que també van patir reformes i afegits posteriors.
En el sector de ponent es on millor es conserva l'aparell romànic, fet a base de carreus ben escairats i que formen fileres regulars. Entre els segles XVI i XVIII es va sobrealçar el temple, es van adossar capelles laterals i es va construir una torre campanar, que va acabar inacabada.
En el frontis es conserva els carreus originals i les traces d'una antiga finestra, substituïda posteriorment per un ull de bou.
En el mur sud, força ben conservat, encara es conserva la cornisa i un finestra de doble escaixada. Al seu costat es pot veure l'inici de l'arquivolta de l'antiga portalada, substituïda per l'actual en el segle XVIII.


Altre enllaç amb informació, descripció i fotos:

que diu:
L'església parroquial de Sant Julià i Santa Basilissa d'Ordis ja existia l'any 1019.
L'edifici actual és d'origen romànic del segle XII, però molt reformat al segle XVIII.
De l'ala romànica conserva l'aparell de carreuada visible al frontis i, parcialment, als murs laterals de la nau, la qual és coberta amb volta apuntada.
D'aquesta època o poc més tardana són les capelles de l'antic creuer, tot i que la cúpula és actual. Són del segle XVIII la portada del frontis i el campanar, que quedà inacabat a l'altura de les pilastres dels arcs superiors.Altre enllaç amb informació, descripció i fotos:

que diu:
Documentada des de l'any 1019. L'edifici actual és fruit de la reforma i ampliació, al segle XVIII, d'un temple romànic dels segles XII-XIIII. Consta d'una nau amb dues capelles laterals, creuer i absis semicircular. Són d'època romànica bona part del frontis i dels murs i capelles laterals. En fer obres de restauració del terrat es va trobar la volta original romànica que havia restat amagada després de la reforma del segle XVIII.

En aquesta reforma es va construir la portada i el campanar, que no es va arribar a coronar, i també el creuer i la capçalera. La portada és senzilla, amb dos pinacles coronats amb boles damunt la llinda. Pel que fa al campanar, només es va construir el primer tram octogonal que, per les seves dimensions, si s'hagés enllestit hauria assolit una notable presència.

La portalada de la façana principal és del segle XVIII, decorada amb simples ressalts i amb dos pinacles coronats amb boles, sobre la llinda. L’antiga finestra romànica que hi havia en aquesta façana fou substituida per un petit rosetó. A migdia, entre la façana principal i la capella lateral, s’ha conservat un mur romànic que presenta una finestra de doble biaix i arcs de mig punt, monolítics. A la seva vora hi resta el muntant i l’inici de l’arquivolta de l’antiga portalada romànica de l’església, que fou destruïda al construir-se la capella lateral. El campanar, que fou inacabat, és una torre de planta quadrada que havia de tenir al damunt un alt cos amb arcades, octogonal, del qual només es construí la part baixa amb les primeres pilastres, sense arribar a cloure-les amb arcs. Hom diu que aquest campanar havia de ser més alt i gran que el de Borrassà, poble veí, amb el qual Ordis competia.


Foto publicada a l'enllaç:
fons Figueres AnticCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada