Seguidors

dimarts, 8 de desembre del 2020

CAN QUINTANA

COLOMERS - EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/
Enllaç amb informació:

que diu:

Estil: Barroc

Època: Segle XVII

Descripció:

Can Quintana és un edifici de grans dimensions, que mostra en alçaria planta baixa, 2 pisos i coberta a dues vessants amb ràfec de coronament . la construcció  d'estructura complexa, presenta dues façanes d'accés, una (a l'est).
Que la comunica amb el carrer Mn Cinto Verdaguer de Colomers, i una altra que, a través d'un gran pati, s'obre a la façana , limitada per una tanca amb un gran portal que dona als afores del poble. La complexitat de l'obra s'incrementa per la diferencia de nivells entre ambdues vies d'accés, que se salva mitjançant terrasses.
La façana més interessant és l'occidental, amb porta centrada d'arc escarser i obertures rectangulars, entre les quals cal remarcar-ne tres, decorades amb caps d'àngels . un ampli vestíbul comunica amb les estances de la casa, de la planta baixa (2 grans portes allindades a dreta i esquerra ) i de la planta noble; al fons un corredor cobert amb volta de canó condueix al jardí. La façana posterior té una distribució similar a la principal. Però més senzilla : porta d'arc carpanell i obertures rectangulars distribuïdes en planta baixa i dos pisos.
Altres elements remarcables de l'edifici són la façana sud, on hi ha un rellotge de sol amb la data 1835, una elevada torre rectangular que sobresurt del conjunt, i les restes d'esgrafiat de les façanes anterior i posterior.

Notícies històriques:

El casal va ser construït el segle XVII. En una de les llindes de la façana principal figura inscrita la data 1615. posteriorment. L'edifici va experimentar diverses obres de reforma. Del segle XIX és la torre que s'eleva per damunt del conjunt de Can Quintana.
La propietat va ser adquirida fa uns anys per l'empresari i polític català Josep M. Figueras i Bassols, president de la cambra de comerç de Barcelona, que utilitza la casa com a segona residència i ha mantingut les terres de la finca en explotació.

Altre enllaç amb informació:

http://www.portalgironi.cat/index.php/masos-pairalies/masos-baixemporda/masos-baix-emporda-colomers/1111-masos-colomers-quintana

que diu:

Can Quintana de Colomers és un enorme casal que destaca en el conjunt del poble. L'edifici té planta i dos pisos amb teulada de doble vessant, coronada per una torre rectangular de tres pisos.

La façana principal orientada a ponent destaca per les finestres rectangulars decorades amb testes alades amb relleu. Cal remarcar també les espaioses sales de la planta noble i les dependències de la planta baixa.

Tot i que l'edifici actual és del segle XVII, la família tés els orígens a principis del segle XIV i apareix documentada en la documentació particular i en els diversos capbreus i documents que fan referència a l'abadia d'Amer i a Colomers, des de l'any 1321 on surt esmentat Pere Quintana, mort aquest any, casat amb Berenguera, amb dos fills, Pere i Gauzenda.

Al segle XVI, sobretot a partir de matrimonis amb pubilles veïnes, la Casa Quintana amplia les seves possessions. Un altre augment de les seves propietats té lloc amb la desamortització. Els Quintana adquireixen quasi tots els béns de l'abadia d'Amer.

L'any 1973, amb la venda de les propietats per part de Mª Lluïsa Echevarria i Cancio, vídua de Joaquim de Quintana, desapareixen els 700 anys de presència dels Quintana a Colomers.1

1 Informació extreta del llibre "Colomers 2000 anys" de Pere Pau i Cos.Altres enllaços amb informació:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada