Seguidors

dilluns, 14 de desembre del 2020

DOLMEN DE LES PEDRES DRETES D'EN LLOVERES

SANTA CRISTINA D'ARO - EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


Enllaç amb informació:

que diu:

Cronologies: Des de Neolític Final fins a Calcolític ( -2500 / -1800 )

Tipus de jaciment: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen

Descripció:

El Sr. Agustí Casas va considerar-la una galeria destruïda de 5 metres de llargada. Manuel Cazurro Ruíz va dir que hi havia sis pedres, una a la capçalera i la resta, fins a sis formaven les parets laterals. L'any 1983 quan es va visitar el jaciment en motiu de la realització de la Carta Arqueològica només en quedaven tres de pedres, quan el Sr. Lluís Esteva i Cruañas publicà el seu treball (1956-1957) n'hi havia dues de caigudes, de les quals l'any 1964 ja en faltava una. El Sr. Esteva el classificà com una cista megalítica.
Pel que fa als materials trobats, el Sr. Lluís Esteva  i Cruañas (1964) esmentà que a l'haver quedat el jaciment descobert per tots els costat va desaparèixer la major part de la terra de l'interior, essent la seva exploració negativa, si bé pels voltants el Sr. Josep Escortell Cerqueda col·laborador del Sr. Lluís Esteva i Cruañas, trobà dues destrals de pedra polimentada, que es troben dipositades al Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Segons Josep Tarrús i Galter es tracta de les restes d'una probable galeria coberta en U feta de lloses de granit, de la qual no queden restes visibles del túmul artificial de tendència circular. Segons els mateixos autors, en base el tipus arquitectònic del sepulcre, es pot deduir que va ser construït entre el 2700-2200 aC.
A la part interior de la llosa de capçalera hi ha una cassoleta ritual deformada posteriorment.
Durant la visita al jaciment l'any 2001 amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica del Baix Empordà es va poder observar que l'estat de conservació del megàlit és força dolent, i es veu agreujat per l'obertura, fa poc temps, d'un camí en direcció sud-est a tocar les restes arqueològiques.

Dimensions: 3,55 m de llarg, 1,50 m d’ample, 0,90 m d’alt

Altres enllaços amb informació:

http://megalitos.arqueoloxico.com/fichasGI/17181009.html

http://dolmensmenhirs.blogspot.com/2014/04/dolmen-de-les-pedres-dretes-den.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada