Seguidors

dimarts, 18 d’abril del 2017

Pou d'en Bonet a Palafrugell

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
http://joandalmaujuscafresa.blogspot.com.es/

Informació i descripció a:
página 145-146 que diu textualment:
El “Pou d’en Bonet” és un pou públic situat al carrer de Begur, adossat a la façana del casal dit del Pou d’en Bonet per aquest motiu. El brocal del pou, d’obra de pedra morterada i remolinat, amb pedrís de pedres escairades, és poligonal. La peça notable del conjunt és la que sosté la cúrria. Es una peça de ferro forjat, de grans dimensions, clavada a la façana de la casa, sobre el pou, la qual representa una àguila amb les ales desplegades que sosté la cúrria amb el bec.

página 91 que diu textualment:
Un dels pous més emblemàtics del poble. Aquest pou públic té un brocal (vora de protecció) de pedres i arremolinat, de forma poligonal, i amb un pedrís fet de lloses. Aguanta la cúrria (politja) amb el bec d’una gran àguila de ferro forjat amb les ales desplegades, feta a la Serralleria Badruna. El pou antigament va ser privat, de la família Bonet, fi ns a la segona dècada del s. XX, quan es va reestructurar el traçat urbà i el pou va quedar fora de la fi nca dels Bonet.

Article de Ramir Lacasa a la Revista del Baix Empordà que diu textualment:

El Pou d’en Bonet emergeixde l’inframón amb un brocal en la formapoligonal quete un trapezi isòsceles,i amb aquella part de pedruscall amb que sobresurt ocupant un bon tros de vorera, es reveladescarat al carrer Begur de Palafrugell. Els acabats d’un l’element pràctic no necessàriament tenen perquè ser artístics,si ens el mirem amb els ulls que se’l miraria un forà, veurem una andròmina, evidencia un tipus d’estructura constructiva senzilla, sense ornats, d’una rusticitat quasi modèlica. És un element de serveis que existeix a destemps, d’un altremoment, d’una època antiga, d’aigua no canalitzada; però que,malgrat tot el que s’ha dit, si li poguéssim atribuir virtuts humanes, d’aquest diríem que posseeix les millors, i llavorspodrien dir que és unpou que s’avergonyeix.
El Pou d’en Bonet se’n va dir abans Pou d’en Papi i d’això fa molt. El fet que tingués nom propi, ens indica que erad’ús públic i per tant fora del domini privat. No se’l coneixiaper cap altre nom.
Efectivament, en Pere Papi fou un sabater de Palafrugell que va viure entre finals del segle XIV i els inicis del XV,i probablement posseiria les terres o la casa al costat del pou.En aquellmateix indret el 1628es construí la casa el cirurgià Nicolau Manca, pertanyent a una antiga nissaga familiar de cirurgians-barbers palafrugellencs.En Nicolau Manca morí a causa del contagi de pesta que hi
hagué l’any 1652. Morí en la barraca que tenia feta al terme de Torrent, prop de la Creu d’en Trullàs, i fou enterrat allà mateix. En tot aquell temps el pou continuava sent reconegut perl’antic nom d’en Papi, ja que un succés ocorregut el dia 18 de juliol de 1675 així ho corrobora.
Aquell dia al fons del pou d’en Papi fou trobat el cos d’un home negat, o ofegat, com el van descriure en aquells moments. Es tractava d’un individu francès el qual responiaal nom de Garau, desconeixent-se la causao finalitatde l’accident.
Més endavant, el 1763, la casafouadquiridapel comerciant Antoni Bonet, de qui aconseguí el nom amb el que ara es conegutel pou d’en Bonet.
El 1803 és en Miquel Salomó qui viu a la casa i obre una finestra a la façana de la casa sobre la vertical del pou. L’obra enutja els veïns del Raval que s’adrecen l’ajuntament, representats per en Pere Roig, argumentant que de temps antic els veïns se subministren de l’aigua d’aquell pou, i per haver estat d’ús i utilitat pels cavalls i tropa de Sa Majestat, la finestra o qualsevol altra obertura
sobre el brocal seria perjudicial per a la salut pública i li ordeni de tapar-la. Dita sol·licitud fou atesa.
El pou torna a ser noticia el 1895, quan el mes d’octubre l’ajuntament aprova el projecte d’alineacions del carrer Pi i Margall i l’alcalde Francesc Estrabau se’n adona que el carrer de Begur s’ha projectat amb un ample de 7 metres, i proposa es redueixi a 6 metres. La proposta fou aprovada pel ple de l’ajuntament.
El febrer de 1897 es realitzen les obres d’eixamplament del carrer de Begur i s’arregla el pou, que prestava un gran servei als veïns de la barriada per ser l’únic punt on es podia extreure aigua. Succeïa però que sovint no es podia utilitzar per raó que es llençaven allà els cadàvers d’animals morts, i es va proposard’evitar allò canviant el brocal i col·locant una tapa que es poguéstancar durant la nit.

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaFotos de l'Ajuntament de PalafrugellFoto i descripció publicada a Quaderns de Palafrugell - Palafrugell i l'aigua página 91.


Foto publicada crec a Quaderns de Palafrugell.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada