Seguidors

dilluns, 27 de setembre del 2021

CASTELL D'ESPASENS

VEÏNAT D'ESPASENS - FONTCOBERTA - PLA DE L'ESTANY

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


 

El castell d’Espasens era, probablement, una casa forta dels segles XIV-XV origen de la família Espasens. Se’n conserven les ruïnes i part del fossat. Es va netejar i excavar el 1988 i el 1989. S’hi van trobar cinc plaques medievals d’arnès de cavall, ceràmica, projectils de canó i altres peces.

Als voltants, s’hi han localitzat restes ibèriques i romanes.


FossarEnllaç amb informació:

Ressenya Històrica: 

Ben poca cosa sabem dels esdeveniments històrics d’aquest petit castell, tan sols tenim fe de la seva existència per la memòria a nivell popular, per existència d’una nissaga feudal de nom Espasens i per les restes que podem veure avui en dia del castell. Sabem que el 1015 n’era castlà Guixtardus Spada, primer cavaller conegut del llinatge d’Espasens i que Ramon d’Espasens assistí a les Navas de Tolosa el 1212. L’any 1379 la jurisdicció d’Espasens fou venuda per Pere el Cerimoniós a Pere d’Usall i en el mateix segle es parla de la capella de “Santa Maria d’Espasens” dins de la Parròquia de sant Martí d’Ollers, però no es fa referència a cap castell.

Arquitectura i estat actual: 

Creiem que fou el castell origen de la família d’Espasens, molt documentada al llarg de l’Edat Mitjana. Devia ser del tipus casa forta, dels segles XIV-XV, possiblement reutilitzat després com a masia, i avui totalment enderrocat, en la actualitat ha estat excavat i netejat de terra i runes, malgrat que hi manquen rètols que expliquin de que es tracta. Es veuen sorrenques i calcàries poc treballades unides per morter de calç. Es poden seguir bé les diferents estances de la part baixa de l’edifici.

Escut dels senyors d'Espasens que es troba dintre l'Ermita de Santa Caterina d'Espasens que està just al costat.

Ermita de Santa Caterina d'Espasens*********************************************************************

Altre enllaç amb informació:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=17&consulta=MCU0KzE3MDcxNSU=&codi=15220

Descripció:

Restes de murs estructurals de l'antic Castell d'Espasens. En conjunt es conserva aproximadament els murs perimetrals del castell en una alçada d'un metre de promig, i un gruix que varia de 70 a 100m.

Notícies històriques:

Fou lloc d'un llinatge de baixa noblesa de les comarques catalanes. El 1903 hi vivia Ramon d'Espasens. El 1332 el senyor del lloc era Berenguer d'Espasens i l'any 1363 el castell pertanyia a Ramon d'Espasens que tenia la tercera part dels delmes de la parròquia d'Ollers. El setembre de 1432 i fins el 1444 fou propietat de Berenguer d'Espasens, que fou el darrer que utilitzà aquell cognom. El 1480 passà a mans de Guillem Arnald de Pallol, la família del qual el continuarà tenint durant temps.

*********************************************************************

Altres enllaços amb informació:

http://janonomar.blogspot.com/2017/01/llegendes-del-veinat-despasens-sobre.html

https://www.catalunyamedieval.es/castell-despasens-fontcoberta-pla-de-lestany/

http://www.turaris.net/ca/publicacions/articles_10/s_biografies_3/qui-fou-berenguer-d-espasens_132

https://turisme.plaestany.cat/item-turistic/restes-del-castell-despasens/

https://www.armoria.info/libro_de_armoria/espasens.html

https://www.museusdebanyoles.cat/EL-TERRITORI/Patrimoni-Hist%C3%B2ric/Arquitectura-civil/castell-dEspasens

******************************************************************************************************************************************


*********************************************************************

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada