Seguidors

dilluns, 13 de setembre del 2021

MAS EL PUJOL, L'ALZINA, LA FONT, LA BASSA i LA TOMBA DEL PUJOL

TARADELL - OSONA 

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


Al costat del mas hi ha aquesta bassa i una mica més a prop hi ha una altre bassa i una antiga pedrera.


GASPAR COLOMER I PUGOLL 1615


Enllaç amb informació:

Època: any 1615

Descripció:

El Pujol és una masia d'origen medieval que va consolidar-se al segle XVII. Al segle XVIII s'hi va fer una gran reforma que li donà el seu aspecte actual. La casa fou reformada de nou amb el canvi de propietat al segle XIX, amb un piset situat al sector de mestral. El volum adossat a llevant es va afegir al segle XX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a quatre vessants. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures, dels quals el central és doble. El portal és d'arc de mig punt adovellat i, entre les dues finestres del pis hi ha una llinda anterior on hi consta inscrit:"GASPAR COLOMER I PUGOLL 1615" i el monograma de Crist amb una creu intercalats. Els finestrals són tots d'arc pla de pedra carejada, alguns amb incisió conopial a la llinda. A la façana de ponent es manté la composició de la principal, amb tres eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós motllurat, i una de les golfes amb guardapols. La façana posterior té diverses finestres d'arc pla arrebossat i una d'arc pla de pedra carejada distribuïdes de forma aleatòria, i en un costat en sobresurt un cos semicircular sostingut amb mènsules motllurades. A la façana de llevant s'hi adossa un volum longitudinal amb la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. A la planta baixa s'obre amb tres pòrtics d'arc de mig punt arrebossat, un dels quals és un portal, i al pis amb una galeria sostinguda amb quatre pilars de pedra. El tractament exterior dels murs és arrebossat i el ràfec està acabat amb una notable imbricació de rajols i teules ceràmiques, excepte en el volum de llevant on ho està amb cabirons. A l'interior es manté sense reformes significatives, amb els paviments de pedra a la planta baixa i de tova als pisos, els sostres amb bigues de fusta i enteixinats al pis, l'encavallada de les golfes, la cuina antiga, la sala, els cups de la part posterior, etc. Al costat de llevant de la casa hi ha un antic cobert i un colomar. L'any 1928 es va ser una paret que l'envolta frontalment fins a ponent, on sosté un pati. Al costat del camí d'accés hi ha la popular font del Pujol i la seva alzina centenària, el pou, com també una pedrera i la bassa.

Història:

Està documentada des del segle XIV, quan era coneguda com el Pujol de Vall (el Pujol d'Amunt era el mas Bou) i era una possessió dels Vilademany, senyors del castell de Taradell. Al segle XIX la casa fou venuda, com ja consta a l'amirallament de 1854, on consta Josep Espona i Rosell com a propietari. Els antics propietaris passaren a ser-ne masovers, tot i que el nom quedà extingit amb Josep Soler i Pujol, pare de l'actual masover.

**********************************************************************

L'ALZINA i LA FONTEnllaç amb informació de l'alzina:

Alzina situada al costat del camí d'entrada al mas Pujol, sobre la font. Es tracta d'un exemplar centenari d'alzina (Quercus ilex), espècie de la família de les fagàcies originària de l'àrea mediterrània. És un arbre perenne amb el tronc gruixut i inclinat des de la base, amb tres vesses sinuoses i l'escorça grisenca. La seva capçada és densa i arrodonida. Té una alçada de 16 metres, el volt de canó és de 5,35 metres i la capçada mitjana de 21,4 metres.

**********************************************************************
Enllaç amb informació de la font:

La font està situada als peus d'una alzina monumental, a llevant del camí que porta a la masia. Es tracta d'una petita construcció de planta rectangular feta de pedra i coberta de volta de canó. A ponent hi ha la porta que dóna accés al pou des d'on s'extreu l'aigua. Antigament hi havia una bomba que permetia extreure'n l'aigua, però actualment s'ha de fer de forma manual. Al nord de la porta i a la part inferior hi ha el broc de sortida de l'aigua i una petita pica de pedra. Al sud hi trobem una taula i bancs d'obra, malmesos per les arrels de l'alzina, i al nord hi ha un banc cobert per la vegetació.

La font


**********************************************************************
LA BASSA

Antiga pedrera i la bassa**********************************************************************
TOMBA DEL PUJOL

Molt a prop hi han uns camps on es va ocalitzar una tomba.
Enllaç amb informació:

Al Puig Castellar s'hi va localitzar una tomba amb parets de lloses, sense coberta. Sota aquest puig hi ha un camp conreat on els masovers del Pujol hi han localitzat nombrosos fragments de ceràmica, que expliquen que en una ocasió fou una olla sencera.

**********************************************************************
Corriols i paisatge als voltants del Mas El Pujol.
 


**********************************************************************
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada