Seguidors

divendres, 10 de gener de 2020

ANTIC CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA MEDIEVAL DE SANT VICENÇ
TORRE DE LA PLAÇA
LLANÇÀ - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaÉs l'únic element arquitectònic que es preserva de l'antiga església de Sant Vicenç, adossada a la mateixa Torre. Després de la construcció de la nova església (segle XVII), la Torre va mantenir-se en peus a l'espera de ser utilitzada per la construcció d'un nou campanar per la nova parròquia. Aquest fet no va arribar a produïr-se fins a principis del segle XX. Fins llavors, la Torre Romànica va tenir funcions de campanar de la vila llançanenca, convertint-se, amb el pas del temps, en un signe d'identitat del municipi.
Les seves dimensions de planta rectangular són 6 m. de nord a sud, i 5,5 m. d'est a oest, tenint en compte les mides exteriors. Pel que fa a la seva alçada és propera als 21 m.Enllaç amb informació del campanar:

que diu:

Època: segle XIII - XIV
Descripció:
Es tracta de l'únic vestigi conservat de l'antiga església medieval de Sant Vicenç, actualment desapareguda. És una torre de planta quadrada, amb la coberta piramidal de quatre vessants i distribuïda en dues plantes. La porta d'accés, que ocupa tota l'amplada del mur de llevant de la construcció, és d'arc apuntat i està bastida amb pedra desbastada i lloses de pissarra, disposades a sardinell. Els quatre paraments presenten, al pis superior, dues finestres d'arc apuntat bastides en pedra i, damunt seu, un parell d'òculs també de pedra. A les façanes de tramuntana i migdia, sota les finestres anteriors, hi ha dues obertures més d'arc rebaixat. Es conserva una altra obertura a la part inferior del parament de migdia i, en general hi ha diversos forats de bastida. El cloquer presenta un coronament de merlets esglaonats refet. L'interior de la torre mostra testimonis de reformes tardanes a les quals pertanyen les voltes actuals. La de la planta baixa és bastida amb pedruscall, mentre que la superior és rebaixada i bastida amb maons disposats a pla.
La construcció és de rebles de pissarra i argamassa, amb lloses treballades bastament als angles.
Notícies històriques:
El lloc i l'església de Llançà són documentats des del segle X com a possessió dels monestir de Sant Pere de Rodes. L'any 974 el compte Gaufred d'Empúries i el seu fill Sunyer, bisbe d'Elna, donaren al cenobi un territori adjacent al que ja posseïa l'abadia a la vall de Llançà. Del mateix any 974 és una epístola del papa Benet VI a l'abat Hildesind en la qual es confirmen les possessions del cenobi, entre les quals l'"Ecclesiam sancti Vincentii quae est in valle Laciani". Aquests dominis, també amb l'expressa menció de l'església de Sant Vicenç de Llançà, es tornà a confirmar per un precepte del rei Lotari de l'any 982 i una epístola del papa Joan CV del 990 (p. E Marca, Marca Hispanica ..." 1688 cs 904, 907, 928 943). L'abadia de Sant Pere de Rodes gaudí de tots els drets jurisdiccionals sobre Llançà; en un document del 1455 es fa constar que un dels monjos ostentava el càrrec de paborde de Llançà, títol que encara existia dins la comunitat l'any 1807. El més probable és que l'església (romànica) anterior a l'actual es drecés al costat del cloquer descrit. L'actual parròquia, al sector de ponent de la plaça, és de la segona meitat del segle XVIII -els anys 1760 i 1765 figuren a la portalada- i s'edificà en bona part en el lloc que ocupava el castell-palau de l 'abat.
La torre va ser reformada l'any 1891 amb la col·locació de campanes, la qual cosa va afectar part de l'estructura original del campanar, ampliant els finestrals de la façana que dona a la plaça. Aquestes encara repicaren fins l'any 1912-15, quan finalment fou aixecat el campanar que hi ha a la parròquia, quedant l'altre en desús.
Durant els anys 80, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, conjuntament amb el Ajuntament de Llançà, endegaren un projecte de neteja i restauració de l'edifici. En aquesta intervenció es varen treure els diferents cables elèctrics que es recolzaven a la torre, es restauraren les arestes, buits, finestres i murs interiors i es reparà la coberta. Per últim es va fer una neteja a fons tant de l'interior com de l'exterior.
Actualment està rehabilitat i s'utilitzà tant de oficina de turisme com a sala d'exposicions.
La torre tenia adossada una casa a la part inferior del costat occidental i n'havia tingut una altra a llevant, que fou enderrocada fa uns anys, guanyant així espai públic i dignificant la construcció.

Enllaç amb informació del jaciment arqueològic:

que diu:

Es tracta de les restes de l'antiga església romànica de Sant Vicenç. La torre campanar, situada al nord-est d'aquesta mateixa plaça Major, és l'únic vestigi conservat de l'antic temple. Quan la nova església parroquial fou bastida, al segle XVIII, l'antiga devia quedar sense ús i, finalment, fou enderrocada.
El campanar romànic és una torre de planta quadrada. El seu aparell és de petites pedres sense treballar, de granit i pissarra, que no s'afileren. Les cantonades i els muntants de les obertures són de lloses estretes i llargues, escairades. En cada cara, en el pis superior, té un parell d'arcades de mig punt. Sobre aquestes arcades hi ha, també a cada mur, un parell d'ulls de bou.
L'any 1997 i l'any 2004, amb motiu de les obres d'urbanització d'uns solars situats a l'entorn del campanar, es van dur a terme dues intervencions preventives de control arqueològic per confirmar la presència de restes arqueològiques. Els treballs efectuats donaren resultats negatius. Així com l'any 2006 el seguiment de les obres de rebaix posterior a l'enderroc de l'edifici situat a tocar de la Torre, a la Plaça Major, 4 / Carrer Salmerón, 2. Es baixà a una cota de 3 metres sense arribar al terreny natural. Els resultats també varen ser negatius.
El seu estat de conservació és parcialment destruït atès que, tot i que la torre ha estat recentment restaurada, la resta de l'església fou destruïda.

Altres enllaços amb informació:


***************************************************************2 comentaris:

  1. Caram, tot una descoberta Llançà!
    Magnífica torre i, per sort, molt ben conservada.
    Gràcies Joan per aquests consells viatgers!

    ResponElimina
  2. Racons amb història que cal anar a veure i transportarte en el temps.

    ResponElimina