Seguidors

dilluns, 13 de gener del 2020

LA BASSA DE CAPELLADES
CAPELLADES - L'ANOIA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

La Bassa i al fons el Molí de la Vila actual Museu Molí Paperer de Capellades

La surgència de la Bassa de Capellades és una de les principals descàrregues naturals de l'aqüifer Carme-Capellades. L'aigua brolla des del seu fons sempre que els nivells de l'aqüifer estan per sobre d'aquesta surgència. La Bassa de Capellades funciona com a nivell natural de l'aqüifer Carme-Capellades i és un bon indicador del seu estat.
A través de la Bassa de Capellades hi ha brollat, en els darrers anys, un cabal aproximat d'uns quatre milions de litres diaris. La quantitat d'aigua ha anat disminuint conforme l'explotació de l'aqüifer s'ha anat incrementant. L'augment constant en el consum d'aigua ha anat eixugant l'aqüifer, que ha vist com la recàrrega a través de la pluja no era suficient per cobrir les demandes i extraccions que feia l'home. Aquesta situació ha eixugat progressivament fonts, capçaleres de rius, i finalment, va arribar a assecar la surgència de la Bassa de Capellades l'estiu de 1999. D'aquesta manera, es va posar de manifest la sobreexplotació de l'aqüifer, advertint a la població del perill de quedar-se sense un recurs tan necessari com és l'aigua.

És evident que la Bssa de Capellades no és  tan sols un estany amb peixos, sinó també un sentinella que permet copsar l'estat de l'aqüifer. Una bassa "natural" i amb aigua significa que s'està fent una bona gestió de l'aigua, ajustant els usos i les demandes als recurs disponible i, d'aquesta manera, garantint el seu ús al llard del temps (el que es coneix com a sostenibilitat).
La Bassa de Capellades ens recorda que hem de fer un ús responsable de l'aigua, i que les administracions han de vetllar per la seva bona gestió. L'aigua és un recurs limitat, molt valuós i no suficienment preuat, que cal mantenir disponible i en bon estat. La Bassa de Capellades ens ho ensenya cada dia i ens mostrarà, al llarg del temps, si hem pogut aconseguir aquest repte.


La bassa és un dels punts d'aforament natural de l'important aqüifer d'aigues subterrànies que hi ha a cavall de les comarques de l'Anoia i l'Alt Penedès: l'aqüifer Carme-Capellades.
Antigament, a la surgència de la Bassa hi havien arribat a brollar fins a dotze milions de litres diaris. Des de l'edat mitjana, aquestes aigües han estat emprades per a usos domèstics, agraris i industrials (molins de farina,batents de llana i, posteriorment, molins paperers). Destaca especialment la utilització per la tradicional  manufactura paperera que, mitjançant la canalització del Rec del Corronaire o Rec Major, aprofitava aquestes aigües per al procés productiu dels setze molins paperers existents entre aquesta Bassa i el riu Anoia, molins coneguts amb el nom de Molins de la Costa. L'origen d'aquest important conjunt industrial paperer de Capellades es troba, per tant, en aquesta Bassa. Es desconeix la data exacte de la construcció inicial, però la forma tal com la veiem ara és el resultat d'una ampliació que se'n va fer durant la dècada de 1860.Enllaç amb informació:

que diu:

És una bassa de molí de planta sensiblement triangular de gran superfície, l’alçada del triangle medeix entorn de 100 m., la base de planta corba 45 m. orientada de nord a sud. Els murs interiors de la bassa són de mamposteria, forrats en alguns trams amb formigó. El perímetre de la bassa està protegit amb una barana de ferro de brèndoles verticals. A continuació, ressegueix el contorn una vora d’uns dos metres formada amb paviment de lloses irregulars. Està voltada d’una àmplia zona enjardinada per l’esbarjo dels capelladins, amb un parc infantil i un monument dedicat al capelladí Fra Bernadí.
La Bassa constitueix un dels paratges naturals de la vila i la seva formació es deu a l’existència de punts d’aflorament de l’aqüífer Carme-Capellades.

Altres enllaços amb informació:

******************************************************************Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada