Seguidors

dilluns, 20 de gener del 2020

CASA NIN - PORTAL D'EN NIN
 PORTAL D'EN NEGRELL NIN
  CAN FERRER PI
VILANOVA I LA GELTRÚ - EL GARRAF

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaPortal d'en Nin o d'en Negrell
Construït durant el segle XIV i l'únic que es conserva del primer recinte fortificat de Vilanova.


Al catàleg publicat per l'Ajuntament diu:

Data de construcció:
Època medieval. Baixa edat mitjana. 1369. 1500: escriptura
Autors:
1873-1888: reformes i addició planta i golfes, Josep Salvany i Juncosa, mestre d'obres.
1943-1945: reformes i torratxa, Josep Mª Miró i Guibernau, arquitecte

Josep Maria Miró i Gibernau

2005: reformes Oscar Valverde i Moliné, Modesto Escribano i Bravo i Joan Hernández Matas, arquitectes
Descripció:
Edifici entre mitgeres fent cantonada compost de dos cossos units per un pont sobre un carrer, que era una antiga porta de la muralla.
Edifici compost de planta baixa i dues plantes pis sota cobertes inclinades. Cos central sobre el carrer ocupat per una única planta
de coberta plana i accessible. Torratxa de planta rectangular amb coberta a quatre vents. Pas del carrer cobert amb una volta rebaixada. Accés lateral a través d'un vestíbul i escala central.
Sistema constructiu:
Parets de càrrega de paredat comú, totxo i tàpia. Forjats de bigues de fusta i de volta catalana. Arcs apuntats i rebaixats al vestíbul. 
Façanes:
Façanes poligonals seguint part de l’antic traçat de la muralla. Portal adovellat de mig punt amb escut a la clau d’accés a l’edifici.
Arc rebaixat adovellat d’accés al carrer de la Lluna. Finestres allindades amb brancals i llindes de pedra a planta baixa i primera.
Finestres seguides a planta segona i torratxa. Restes de l’antiga muralla adossades al portal. 
Interiors:
Planta baixa amb magatzem, oficines i vestíbul d’accés a l’edifici. Plantes superiors amb dependències d’oficines. Sense interès
especial. 
Elements singulars:
Restes de muralla i portal adovellat d’entrada al carrer.
Material:
Elements de pedra treballada. Mosaic hidràulic. Embigat de fusta. Arrebossats a les façanes. Tancaments d’obertura de fusta. 

Dades històriques:
Vilanova de Cubelles va obtenir llicència del rei Pere III el Cerimoniós, per a construir murs i valls a l’any 1366. Les obres de
la muralla es van iniciar tres anys després, dirigides per Guillem de Canet, carlà del castell de Cubelles. A l’extrem de llevant de l’actual carrer de Sant Antoni es va tancar amb el portal d’en Negrell, l’actual pont del Nin. Hi ha constància des de l’any 1465 del
conseller i batlle Joan Negrell. Maria Lluïsa Orriols ha trobat a l’Arxiu parroquial de Sant Antoni Abat diferents denominacions
referents al carrer de Sant Antoni que fan referència a altres denominacions del portal; l’any 1584, el carrer era denominat vico
dicto del ort den serra antiquitus dicebatur lo portal den cortey; l’any 1591 carrer qui va de la plassa de la villa al portal de la plassa llarga dictum den serra, l’any 1595 en una referència a l’actual carrer del Palmerar, Lo carrer qui va del Portal den Negrell al Pou i l’any 1597 carrer del portal de mossen pere serra. Posteriorment la casa Nin va donar nom al portal, tal com és conegut actualment. La casa Nin es va aixecar a un costat i sobre el portal i un petit pany de muralla de 1369, que la segueix a la façana de la plaça Llarga; és, doncs, l’únic vestigi de l’antic recinte emmurallat, tal com indica la placa de ceràmica que hi ha al costat del portal.
La casa Nin, que figura en unes escriptures de l’any 1500, ha mantingut una fesomia propera als edificis gòtics, d’acord amb
l’època de la seva construcció, tot i les successives reformes, les dates de les quals es poden llegir a la façana. A la clau de l’arc del portal i a la clau de l’arc de la finestra, hi ha inscrita la data de l’any 1669. La propietat, Bonaventura Ricart, vídua d'Antoni Nin i Bosch,va sol·licitar reformes a la façana l’any 1873 i l’addició d’una planta i golfes l’any 1888 segons projecte del mestre d’obres Josep Salvany i Juncosa. Antoni Ferrer Pi va rehabilitar la seva residència familiar els anys 1943 i 1945, reformant les façanes i construint una torratxa, signat el projecte amb conformitat de l’arquitecte municipal Josep Maria Miró i Guibernau.
L’empresa editora del Diari de Vilanova, va iniciar obres de rehabilitació integral l’any 2005 per a convertir-la en la seva nova
seu, segons projecte dels arquitectes Oscar Valverde i Moliné, Modesto Escrivano i Bravo, i Joan Hernández Matas, tot respectant
les determinacions del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú de 1987. Altre enllaç amb informació:

que diu:

Edifici de l'any 1500, emblemàtic de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, una part del qual està construït damunt de l'antiga muralla de Vilanova de Cubelles, fent de pont sobre el Portal del NIN del 1370. La façana del carrer Sant Antoni conserva l'estructura original i el portal adovellat, a la clau del qual hi ha l'escut de la família. La casa va ser reformada el 1669. Durant el segle XIX, quan era propietat de Bonaventura Ricart de Nin, s'efectua un altre reforma a càrrec de Josep Salvany. La torratxa és del 1943-45. Al 2005 l'arquitecte Òscar Valverde i Moliné per encàrrec d'Edicions del Garraf realitza una reforma total interior convertint l'edifici en un espai modern i funcional d'oficines. 
Enllaç amb descripció del portal:

que diu:

Època: segle XIV
Descripció:
Portal de gruix aproximat d'un metre, d'arc de mig punt a la banda de la plaça i d'arc rebaixat a la banda del carrer. Tots dos arcs són de pedra. El de mig punt està format per 15 dovelles sostingudes per brancals i el rebaixat està fet amb grans blocs.
Damunt l'arc hi ha una edificació que forma part de la casa Nin.
A la dreta de la part exterior del portal es conserva un fragment de l'antiga muralla, de fàbrica irregular.
Notícies històriques:
El conjunt del portal d'en Nin i del fragment de muralla formava part de l'antic recinte fortificat de Vilanova de Cubelles. Les muralles tenien aproximadament un perímetre de 600 m. Aquest primitiu nucli de població constava de tres carrers paral·lels i un de perpendicular, i s'obria a l'exterior per quatre portals, el del Mar, el de Terra, el d'en Clarà i el d'en Negrell. Actualment només resta el d'en Negrell, o d'en Nin, que data del 1370 i es troba integrat a un edifici. Durant les obres de remodelació dels anys 1943-1945 es deixaren al descobert les restes de l'antiga muralla.
Al costa del portal hi ha la inscripció següent: "Portal del Nin o d'en Negrell. Construït durant el segle XIV i l'únic que es conserva del primer recinte fortificat de Vilanova."


Altres enllaços amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada