Seguidors

dimecres, 7 de juny del 2023

CASA JOAQUIM ESCOFET

VILANOVA i LA GELTRÚ - EL GARRAF 

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/***************************************************
Al catàleg de l'inventari del patriomoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l'Ajuntament diu:

Època: any 1923, arquitectura modernista.

Autors: Josep Graner i Prat (Casserres de Berguedà 1844 - Barcelona 27-12-1928), mestre d’obres.

Descripció: Edifici entre mitgeres destinat a habitatge plurifamiliar. Edifici de planta sensiblement rectangular de crugia única, compost de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta plana sobresortint un cos central de golfa amb coberta de teula àrab. Escala central amb accés lateral a la planta baixa. 

Sistema constructiu: Parets de càrrega de paredat comú i totxo. Forjats de biguetes de fusta i revoltó. Escala de volta a la catalana.

Façanes: Façana principal amb portalada a planta baixa que ocupa tota l’amplada i amb dues obertures. A la planta primera balcó central sustentat per volta de rajola que descansa sobre carteles laterals de totxo amb un portal. A la planta segona balcó aixamfranat amb un portal d’ordre decreixent. Coronament superior amb tres obertures simulades, cornisa i barana de terrat amb matxons esglaonats i barana de ferro forjat.

Interiors: Planta baixa ocupada per un local comercial. A la planta primera habitatge amb alguna guixeria senzilla i sense interès. Planta segona amb distribució d’habitatge i utilitzada com a magatzem, també sense interès. 

Material: Totxo vist a tots els elements de composició de façana. Baranes de ferro forjat amb pinyes. Paviments hidràulics i de rajola senzilla.

Dades històriques: Joaquim Escofet va sol·licitar obres per a reforma de la casa existent en una parcel·la molt estreta del carrer Sant Gregori, segons projecte del mestre d'obres Josep Graner i Prat, l'any 1923, qui va utilitzar el totxo vist que singularitza aquesta edificació.

***************************************************

Enllaços amb infomació:

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/32832

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vilanova-i-la-geltru/tots/casa-joaquim-escofet

https://www.arquitecturamodernista.cat/autors/josep-graner-prat

***************************************************


 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada