Seguidors

diumenge, 25 de febrer del 2018

CAN CAMPS 
Bellcaire d'Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:
que diu:
Època: Edat moderna
Estil: Renaixement

Descripció
Edifici civil. Casal de dues plantes i golfes amb façana al carrer Major i eixida amb pati clos posterior. Hi destaca la façana principal amb portada gran, d'arc de mig punt amb grans dovelles, formant conjunt amb la finestra superior, rectangular, decorada amb motllures a la llinda, muntants i ampit; prominent guardapols incurvat i mènsules als extrems on hi veiem dos caps humans i rosetes, esculpits en baix -relleu. Aquestes obertures són fetes amb pedra calcària del Montgrí, ben tallada i allisada, com altres finestres molt més simples, amb llinda i ampits destacats. Aquesta façana i els altres murs perimetrals visibles són arrebossat. A la part posterior de l'edifici hi ha dependències i una torreta, afegits als s. XIX o inicis del XX. A l'interior els baixos són coberts amb voltes de pedra morterada; al pis hi destaca l'amplia sala major.
Notícies històriques
A la vila de Bellcaire hi veiem nombroses façanes del s. XVI amb obertures que presenten decoració renaixentista, semblants a la descrita. Fan pensar en la molt probable actuació d'un grup reduït -o d'una nissaga- de mestres de cases en aquesta rodalia, ja que el mateix tipus de casals i decoració els troben també als pobles veïns d'Albons, Tor i Viladamat. Al mateix carrer Major, a pocs metres de Can Camps, a l'altre costat del vial hi ha una casa amb façana -conjunt portal -adovellat i finestral- pràcticament idèntica ala descrita (fitxa apart). La casa Saguer i una altra de propera, ambdues al carrer de Sant Joan , darrere el castell de Bell caire, són datades el 1581 i el 1561, respectivament.
Altre enllaç amb informació,descripció i fotos:
que diu:
És la casa més destacada del carrer Major, on presenta un portal adovellat i un finestral renaixentista, amb els brancals, l'ampit i la llinda motllurats i un guardapols amb les impostes decorades amb flors i caparrons. Finestres molt semblants, segurament degudes als mateixos mestres, es troben a altres cases del poble. Són de la segona meitat del segle XVI:
La casa va ser reformada pel costat del carrer d'Orient, segurament a inicis del segle XX. En aquesta ampliació es va construir la torre circular coberta amb una teulada a quatre aigües.
Altre enllaç amb informació i descripció:
que diu:

Segles. XVI-XIX
Moderna

DESCRIPCIÓ
Casal de dues plantes i golfes amb façana al carrer Major i eixida amb pati clos posterior. Hi destaca la façana principal amb gran portada d'arc de mig punt amb grans dovelles, formant conjunt amb la finestra del pis superior. Aquesta és rectangular, decorada amb motllures a la llinda, muntants i àmpit, i amb caps humans i rosetes a les mènsules. Obertures fetes amb pedra calcària del Montgrí, ben tallada.Aquesta façana presenta moltes similituts amb la de la d'una altra casa (R.1352) situada a pocs metres de distància.
A la part posterior de l'edifici hi ha dependències i una torre afegides en el segle XIX o principis del XX. A l'interior, els baixos són coberts amb voltes de pedra morterada i al pis hi destaca l'àmplia sala major. L'accés a la planta, que ha estat molt transformada, es fa mitjançant una gran escala que arrenca d'un pilar de secció quadrada amb decoracions simples.
CRONOLOGIA
El casal data del segle XVI, amb reformes posteriors especialment a l'interior.
A Bellcaire, trobem nombroses façanes del segle XVI amb obertures que presenten similars decoracions d'estil renaixentista. Aquestes tipologies també es detecten en cases de pobles veïns (Albons, Tor i Viladamat). Tot plegat ha fet pensar en la probable actuació d'un grup reduït de mestres de cases en aquesta rodalia.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada