Seguidors

dilluns, 26 de febrer de 2018

MAS BRIOLF a Palau Borrell
Viladamat - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació,descripció i fotos:
que diu:

Època: segle XVII-XVIII

Descripció:

Situat dins del petit nucli de masos que conformen el poble de Palau Borrell, a ponent del municipi de Viladamat al que pertany. El mas està a la banda de ponent de l'església preromànica de Santa Eulàlia.
Masia rehabilitada envoltada de jardí i formada per un sol cos de planta rectangular, amb la coberta de teula de dues vessants i distribuït en planta baixa, pis i altell, aquest últim cobert també amb teulada de dues aigües. La façana principal, orientada a llevant, presenta un portal d'accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana sostinguda amb permòdols. Al seu costat hi ha dues finestres emmarcades en pedra i amb reixes de ferro integrades. Al pis, hi ha quatre finestres rectangulars bastides amb carreus desbastats i amb les llindes planes. La central, de mida més gran, també presenta l'ampit motllurat. A l'altell hi ha cinc finestrals de mig punt bastits amb maons, el central més gran que els laterals. La resta de façanes de la construcció presenten, majoritàriament, obertures emmarcades amb carreus de pedra i les llindes planes, algunes d'elles amb refeccions fetes de maons. A la façana posterior hi ha un altre portal per accedir a l'interior, en aquest cas amb la llinda plana i sense permòdols. L'interior està format per tres voltes grasses perpendiculars a la façana principal, i una travessera al darrera.
La construcció és bastida amb pedra de diverses tipologies i còdols, lligats amb morter. A les cantonades hi ha pedres grans desbastades.
 

Notícies històriques:

El petit nucli de Palau Borrell no ha sofert pràcticament cap canvi en el decurs de més de sis-cents anys. Al 1467 tenia cinc focs, al 1660 en tenia quatre i, actualment, hi ha cinc cases. Tot i això, la població ha disminuït considerablement, ja que al 1970 tenia 26 habitants censats i actualment només mitja dotzena. Les tres cases principals, el Mas Batlle (o mas del Batlle), el Mas Briolf i el Mas Verdalet, són dels segles XV, XVI i XVII, respectivament, tot i que semblen aixecats sobre les restes d'edificis anteriors. El mas Briolf fou bastit en el segle XVI, tot i que presenta reformes posteriors. 

Altre enllaç amb informació i descripció:
que diu:

Època: segle XVI
DESCRIPCIÓ
Palau Borrell és l'altre nucli del municipi de Viladamat, un veïnat amb cinc antigues cases rehabilitades aquests darrers anys i una capella pre-romànica dedicada a Santa Eulàlia. Està situat a l'extrem oest del terme municipal, al peu de la serralada que pren el mateix nom del poble, dominant la plana que s'estén fins al mar.
El Mas Briolf és una de les tres cases principals del veïnat. Edifici de planta rectangular format per tres voltes grasses perpendiculars a la façana principal i una travessera al darrera. Façana d'aparell irregular amb grans carreus emmarcant les obertures.
CRONOLOGIA
Mas bastit en el segle XVI, amb reformes posteriors.
BIBLIOGRAFIA
http://www.viladamat.net/cos-patri.html
http://www.crae.com/PaP/MostrarP.asp?Idi=0

Altre enllaç amb informació i descripció i foto:

que a la pàgina 3 diu:
El Mas Briolf es una magnífica construcción, puerta de piedra con dovelas, bajo y piso, grandes espacios en el bajo para cuadras y corrales, en la edificación se empleó como material de relleno algun ladríllo romano, el piso està sostenido por arcadas de sillería, en 1598 era propiedad de Antonio Briolf de Vilademat.

Cap comentari:

Publica un comentari