Seguidors

dilluns, 26 de febrer de 2018

ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA DE PALAU BORRELL
Viladamat - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Cal remarcar que actualment la campana ja no és al seu lloc.


Enllaç amb informació,descripció i fotos:
que diu:
Època_ segle VIII – X
Descripció:
Situada dins del petit nucli de masos que conformen Palau Borrell, a ponent del municipi de Viladamat al que pertany. L'església es troba adossada a ponent del mas del Batlle, del que forma part.
Petita església d'una sola nau i planta rectangular amb absis de planta trapezoïdal capçat a llevant. La nau està coberta amb una volta de canó bastida amb maons disposats a pla, fruït d'una reforma moderna, mentre que l'absis presenta volta apuntada, està separat de la nau per un envà i dos graons li donen accés. L'arc triomfal és de mig punt, bastit amb grans dovelles de pedra. El nivell del terra interior es troba rebaixat respecte al del carrer, i els murs estan arrebossats i emblanquinats. Al fons de l'absis hi ha una finestra d'arc de mig punt atrompetada, no visible exteriorment. La façana principal presenta una portalada d'arc de mig punt adovellada, desplaçada a l'extrem sud de la façana. Per la banda interior, l'arc de la porta és rebaixat i bastit amb pedra. A la part superior de la façana hi ha un campanar format per dues pilastres sense arc, amb una petita campana.
L'aparell és de còdols i pedra desbastada col·locats en filades seguides. A les cantonades hi ha pedres escairades. Als voltants de la porta actual hi ha restes d'una altra obertura més antiga.
 
Notícies històriques:
L'any 1149, en una donació de terres feta per Girberga al monestir de Sant Miquel de Fluvià, surt esmentada l'església de Santa Eulàlia “in locum vocatum collo Palacii” al comtat d'Empúries.
Durant el segle XVI, la Pia Almoina de Girona tenia drets sobre aquesta possessió del monestir. El paborde de la Pia Almoina era considerat senyor alodial del lloc.
L'any 1780, en la signatura d'una concòrdia entre el monestir de Sant Pere de Galligants (agregat a la de Sant Miquel de Fluvià) i el notari Salvador Casals de l'Armentera, sabem que aquest personatge és el possessor del mas del Batlle i de la batllia del monestir.
Actualment, l'església s'utilitza de magatzem i forma part de la propietat del mas del Batlle.
 


Altre enllaç amb informació,descripció i fotos:
que diu:
Església preromànica, probablement del segle X, molt senzilla. Consta d'una nau capçada amb un absis trapezoïdal. Es conserva una finestra original al mur de llevant de l'absis. La coberta, amb volta de canó de maó pla, és moderna. També són d'època avançada el portal adovellat i el campanar d'espadanya.Altre enllaç amb informació i descripció:
que diu:
Època: segle VIII-IX amb modificacions.
Estil: preromànic
DESCRIPCIÓ
Palau Borrell és un veïnat del municipi de Viladamat, format per cinc antigues cases rehabilitades aquests darrers anys i una capella pre-romànica dedicada a Santa Eulàlia. Està situat a l'extrem oest del terme municipal, al peu de la serralada que pren el mateix nom del poble, dominant la plana que s'estén fins al mar.
Església d'una nau amb absis de planta rectangular. La nau està coberta per volta moderna de maó pla. L'arc triumfal és rebaixat i el presbiteri també ha estat separat de la nau per un envà. El nivell del terra és rebaixat respecte al del carrer, i els murs són arrebossats. L'àbsis es troba separat de la nau per un envà i dos graons d'accés; té volta apuntada i una finestra de mig punt atrompetada, no visible exteriorment.
A la façana hi ha portalada d'arc de mig punt a l'exterior i escarser a l'interior, adovellada i lleugerament desplaçada. No hi ha cap obertura a la part superior, que es corona amb un campanar format per dues pilastres sense arc. L'aparell és de grossos còdols escapçats col.locats en filades seguides. Les cantonades estan lligades amb pedres escairades. Prop de la porta actual hi ha restes d'una altra porta més antiga, de la qual en queden els muntants de l'inici del seu arc de mig punt.
CRONOLOGIA
L'edifici actual conserva bona part de la construcció original preromànica (s.VIII-IX), tot i que ha estat molt modificat posteriorment.
Inicialment dedicada a Santa Eulàlia de Mèrida, actualment es coneix com "Santa Maria de Palau Borrell".
BIBLIOGRAFIA
http://www.geocities.com/jcanetbr/llocs/santaeulalia/eulalia.htm
http://www.viladamat.net/cos-patri.html
http://www.crae.com/PaP/MostrarP.asp?Idi=0

Altre enllaç amb informació i descripció:Cap comentari:

Publica un comentari