Seguidors

dimarts, 27 de febrer de 2018

CASA CORIS DEL DOCTOR PASCUAL
Llagostera - El Gironès

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Típica construcció de casal residencial d'un industrial suro-taper construïda el 1886. Magnífic exemple de les diverses construccions que s'han conservat de l'època més esplendorosa de la indústria (finals segle XIX - començaments XX) i que estan ubicades en diferents indrets del poble.
Enllaç amb informació i descripció:
página 22 que diu:
Època: 1886
Casal residència de la família Coris, feta construir l'any 1886 per Joaquim Coris Codolar. Just al costat s'aixecava la fàbrica de suro, substituïda actualment per un bloc d'habitatges, durant uns anys la planta baixa fou ocupada per una oficina bancària. Edifici de planta quadrada i en cantonada. Es desenvolupa en dues plantes i golfes, comunicades per una escala situada al costat de la façana del carrer Concepció. Aquella sobresurt del volum de l'edifici formant una torre-badalot al terrat. Les façanes, de composició clàssica per eixos verticals, son arrebossades. El llenguatge compositiu utilitza amb profusió cornises,impostes,pilastres,motllurets i encoixinats. La façana principal està remarcada per un timpà semicircular a la part superior. Els elements decoratius més singulars són de tema romàntic i de terra cuita.

Enllaç amb informació,descripció i fotos:
que diu:

Època: final segle XIX
Descripció:
Edifici de planta quadrada que ocupa una cantonada. Parets portants, i coberta plana. L'habitacle es desenvolupa en un dues plantes comunicades per una escala situada en un lateral de la planta. Del conjunt sobresurt una torre que comunica amb el terrat. Les façanes són arrebossades amb una composició simètrica de forats. Els elements ornamentals utilitzats són principalment: guardapols amb mènsules i acroteris. També hi ha una cornisa volada i un fris semicircular que remarca la simetria existent. Els elements decoratius d'estil romàntic són de terra cuita.
Notícies històriques:
És un dels casals urbans unifamiliars del segle passat més important de Llagostera. Per la seva situació ofereix una interessant perspectiva com a final del passeig Pompeu Fabra. Des de la seva construcció ha estat residència de la família Pascual.Altre enllaç amb informació i descripció:
que diu:
La Casa J.F. Coris de Llagostera és un difici urbà unifamiliar de planta rectangular inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Té una eEstructura de murs portants i estances al voltant de l'escala. La façana presenta composició simètrica i es destaquen els elements decoratius de les obertures, amb imitació de carreus encoixinats i guardapols amb acroteris de capcer i cantoneres. També destaca un fris amb una cornisa volada amb mènsules i balustrada. És interessant el cancell d'entrada amb porta de fusta i reixa de ferro forjat d'inspiració modernista. Edifici eclecticista, està situat al número 10 del carrer de la Glorieta.


Altre enllaç amb informació i descripció:
Cap comentari:

Publica un comentari