Seguidors

diumenge, 25 de febrer del 2018

LA SOCIETAT - SALA DE BALL - CAN PATOI
Viladamat - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresaque diu:
Època: inici segle XX
Descripció:
Situada dins del nucli urbà de la població de Viladamat, a l'extrem sud-oest del casc antic del poble i delimitat per la plaça de la Vila i els carrers Nou i de la Creu.
Edifici aïllat de nova planta, rectangular i amb la coberta de dues vessants. Està distribuït en planta baixa i pis. L'element destacable de la construcció és la façana principal. Presenta un gran portal al centre emmarcat per dues finestres. Les obertures són d'arc rebaixat amb els brancals a mode de pilastres i un coronament motllurat bastit amb maons. Al pis, un gran arc rebaixat bastit amb maons emmarca els tres grans finestrals disposats en degradació i tancats amb vitralls decorats. La façana està rematada per un coronament esglaonat, decorat amb el mateix motiu que les obertures. Destaca el plafó central coronat amb una bola ceràmica, on hi ha inscrit l'any de la inauguració, 1929. La façana presenta les cantonades decorades amb maons disposats a mode de carreus.
La construcció conserva el parament arrebossat i pintat, amb trams de l'obra vistos.
Notícies històriques:
Un fenomen social ben palès a moltes poblacions de l'Alt Empordà a partir de la segona meitat del s. XIX és la creació de societats de beneficència. Aquestes tenien, entre d'altres funcions, la finalitat d'ajudar econòmicament als socis que per alguna raó es quedaven desprotegits i en situació precària. Amb el temps aquestes societats varen esdevenir centres de reunió local i promotores de múltiples activitats lúdiques i culturals. Paral·lelament, en aquest ambient associacionista, es creen societats únicament amb finalitat recreativa, etc.
Per totes elles, la disposició d'un local on desenvolupar totes aquestes tasques va portar a la construcció d'uns peculiars edificis dels quals l'arquitecte Azemar es va convertir en un dels principals dissenyadors. En el cas de Viladamat, es tracta de l'edifici de La Societat, també conegut com la Sala de ball. Fou construït l'any 1929, tal i com apareix en relleu a la part superior de la façana. Res sabem del seu autor ni de la pervivència de l'edifici més enllà de 1985.
 

Altre enllaç amb informació i descripció:
que diu:
Època: segle XX (1929)
DESCRIPCIÓ
Un fenòmen social ben palès a moltes poblacions de l'Alt Empordà a partir de la segona meitat del s. XIX és la creació de societats de beneficència. Aquestes tenien, entre d'altres funcions, la finalitat d'ajudar econòmicament als socis que per alguna raó es quedaven desprotegits i en situació precària. Amb el temps aquestes societats varen esdevenir centres de reunió local i promotores de múltiples activitats lúdiques i culturals. Paral·lelament, en aquest ambient associacionista, es creen societats únicament amb finalitat recreativa, etc.
Per totes elles, la disposició d'un local on desenvolupar totes aquestes tasques va portar a la construcció d'uns peculiars edifics dels quals l'arquitecte Azemar es va convertir en un dels principals dissenyadors.
En el cas de Viladamat, l'edifici de La Societat està situat al carrer Nou i és de nova planta. Construcció de planta i pis. Façana coronada per un esgraonament ceràmic acabat en frontó coronat per una bola ceràmica. En el segon pis, un gran arc ceràmic emmarca les tres obertures, decorades amb vitralls. A la planta baixa, també tres obertures, totes d'arc rebaixat i totes emmarcades per motllura ceràmica. Al centre porta d'entrada i finestres a banda i banda.
CRONOLOGIA
L'edifici de La Societat fou construït l'any 1929, tal i com apareix en relleu a la part superior de la façana. Res sabem del seu autor ni de la pervivència de l'edifici més enllà de 1985.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada