Seguidors

diumenge, 25 de febrer de 2018

 MAS FALGONS - MAS FALGÓS - CAN MASARAC
Viladamat - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació, descripció i fotos:
que diu:
Època: segle XV-XVII
Descripció
Situat dins del nucli urbà de la població de Viladamat, a tocar el casc antic del poble per l'extrem sud-oest, formant cantonada entre el carrer de la Creu i el vial d'accés al camp de futbol. Edifici cantoner de planta rectangular rehabilitat, format per tres cossos adossats més altres construccions annexes, amb jardí lateral i posterior. L'edifici principal presenta la coberta de dues vessants de teula i està distribuït en planta baixa i pis. La part més destacable de la façana principal, orientada a llevant, es concentra a l'extrem de tramuntana del parament. Hi ha un portal d'accés a l'interior d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus desbastats. La finestra situada al seu damunt és d'obertura rectangular, formada per un doble arc trilobulat amb els brancals decorats amb columnetes, i guardapols superior motllurat amb les impostes esculpides amb motius animals. De la resta del parament destaca una altra finestra, situada a la part de migdia de la façana. Es tracta d'una obertura rectangular formada per dos arquets trilobulats, amb les impostes decorades amb motius florals i una columneta central amb capitell decorat, tot i que restituïda. La resta d'obertures de l'edifici són rectangulars i estan emmarcades amb carreus desbastats, tot i que les de la façana de tramuntana presenten refeccions fetes amb maons. De la façana de migdia destaca un balcó exempt al pis, amb la llinda gravada amb l'any 1685, tot i que és possible que sigui restituïda. Des d'aquest sector s'accedeix al pati i als antics corrals de la casa, formats per quatre arcades de mig punt adovellades disposades en paral·lel. Actualment han estat reconvertits en un porxo amb coberta de dues vessants. L'interior de l'edifici presenta, a la planta baixa, estances cobertes amb voltes d'arc rebaixat bastides amb maó pla, algunes d'elles decorades amb llunetes. Al pis hi ha sostres coberts amb embigats de fusta. Destaquen algunes arcades de maons i pedra que comuniquen espais i algunes portes emmarcades en pedra. La planta baixa presenta tres crugies paral·leles que s'entreguen a una quarta disposada perpendicularment, per on es realitza l'accés a l'edifici. Al pis hi ha una gran sala amb un pilar quadrat central, que sustenta una gran biga de fusta del sostre. La construcció és bastida amb pedra sense desbastar disposada irregularment, excepte la part de la façana principal on s'obren el portal d'accés i el finestral superior, bastida amb carreus ben escairats, disposats en filades regulars.
Notícies històriques
Casal que conserva restes dels segles XIV i XV, però amb modificacions d'època moderna. A finals dels anys vuitanta s'hi varen iniciar obres de remodelació per habilitar-lo com a segona residència.
Enllaç amb informació,descripció i fotos:
que diu:
Període: segle XIII a XV
Casal del segle XIV o XV amb portal adovellat i finestrals gòtics. El portal és adovellat i té al seu damunt una interessant finestra amb traceria i doble arcada trilobulada. La imposta exterior descansa sobre dues mènsules amb forma de lleons. La façana mostra les diferents fases constructives, la part més antiga, anterior a l'incendi de la vila el 1467, està feta amb carreus grans i ben escairats. A l'interior es conserva una porta ornada amb relleus de guix, de temàtica religiosa.
Altre enllaç amb informació i descripció:
que diu:
Època: segle XIV-XV
Estil: Medieval-moderna
DESCRIPCIÓ

Al nucli històric de Viladamat, a partir del s. XVI s'hi van edificar o reconstruir notables casals que s'han conservat fins ara amb poques reformes o modificacions estranyes. Tot i que algunes d'elles es troben al carrer principal del nucli històric, el carrer Major, tradicionalment se les ha conegut amb el nom de masos: Mas Trobat o Can Carreres, Mas Escot, Can Ponç o Can Briolf, Can Masarac o Mas Falgós, etc. Segurament aquesta denominació reflecteixi la configuració antiga del poble i la singularitat d'aquests casals al costat de les cases més modestes de l'entorn. Viladamat sempre ha estat un nucli amb grans espais, cases amb patis i eres que els hi donaven aspecte de mas. Can Masarac es troba fora el primitiu recinte, a la part sud de nucli.
Vers l'extrem de ponent del carrer Ample hi ha Can Masarac, amb una façana de carreus i un portal adovellat. Sobre del portal hi ha una interessant finestra gòtico-renaixentista d'arc conopial decorada amb un complicat arabesc. Les impostes on, a cada costat, s'inicia el prominent guardapols que emmarca la part superior del finestral són dos lleons esculpits en relleu. En el mateix mur de llevant hi ha una finestra gòtica geminada amb arcs trilobulats que ha perdut la columna i el capitell, i presenta decoració floral a les impostes.
Es tracta d'una masia construïda en diferents etapes. La planta baixa presenta tres voltes grasses paral.leles que s'entreguen a una quarta disposada perpendicularment i per la que s'accedeix a la casa mitjançant un portal adovellat sota una finestra gòtica amb motius animals. Al primer pis hi ha una gran sala de dues crugies formades per un gran arc i un pilar carrat que aguanta una gran biga de fusta. A la part de darrera hi ha un corral amb coberta a dues aigües suportada per murs amb quatre arcs de mig punt de pedres ben escairades.
Es nota una reconstrucció més recent, ja que part de la seva façana, on s'obre la porta i el finestral, és de carreus escairats, mentre que la resta de l'edifici és de pedres irregulars i més petites.
CRONOLOGIA
Casal que conserva restes dels segles XIV i XV, però amb modificacions.
A finals dels anys vuitants s'hi varen iniciar obres de remodelació per habilitar-lo com a segona residència.
BIBLIOGRAFIA
http://www.crae.com/PaP/MostrarP.asp?Idi=0
http://www.viladamat.net/cos-patri.html


Cap comentari:

Publica un comentari