Seguidors

dijous, 16 de juliol de 2020

DOLMEN DE LA CREU BLANCA
PAU - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEl dolmen de la Creu Blanca està força arrasat. Segurament es tractava d’un sepulcre de corredor format per una cambra funerària rectangular i un estret corredor d’accés a la mateixa. Les lloses amb les que es construí són de gneis extret de la mateixa zona.

Malgrat només es poden veure tres de les lloses que constituïen la cambra funerària, es pot arribar a la conclusió que es tracta d’un sepulcre de corredor prototípic, format per una cambra funerària de forma més o menys regular, un passadís curt que permet accedir-hi i un túmul que ho cobreix tot i ho monumentalitza. Són construccions funeràries d’època prehistòrica que es daten entre el Neolític Mitjà i el Neolític Final, durant el IV mil·leni a.C.

A l’Alt Empordà hi ha una important concentració d’aquestes tombes megalítiques, que funcionaven com a llocs d’enterrament col·lectiu per a les comunitats que poblaven la zona.

No es conserven restes visibles del túmul, que probablement era circular. Se solia marcar el perímetre d’aquest terraplè amb lloses de mida menor a les del dolmen, clavades en vertical o inclinades, per contenir la terra i evitar que s’escampés amb les pluges. El túmul cobria el dolmen fins a l’alçada de la coberta i el corredor sencer. Aquest últim tenia una obertura d’accés a la cambra funerària en la part externa del perímetre del terraplè.
Enllaç amb informació:

que diu:

Cronologies:

Des de Neolític ( -5500 / -2200 )

Descripció:

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIP 6041 en direcció Sant Pere de Rodes fins passats uns 300 metres del quilòmetre 6. En aquest punt cal deixar el cotxe i seguir a peu pel camí que surt a la dreta de la carretera uns 200 metres en direcció a la Creu Blanca, fins que comença el pendent, feixat per parets de vinyes, prop del barranc del rec del Cap de Terme/Riutort. Cal seguir llavors uns 50 metres avall fins arribar al camí medieval, que encara conserva bona part de les parets laterals de pedra seca. Des d'aquest camí, uns 210 metres avall, al nord-oest del còrrec del rec del Cap de Terme/Riutort, es baixen un 22 m fins a arribar al dolmen, que està encaixat en una paret de vinya. Tot el camí es troba marcat per senyals de color groc. El jaciment es situa en un terreny erm i pedregós amb vegetació arbustiva d'estepa, bruc i garric. Les roques de l'entorn immediat són de gneis amb algun aflorament de quars blanc.
Es tracta d'un sepulcre megalític de tipus indeterminat, possiblement un sepulcre de corredor, del neolític mig-recent. August Panyella i Miquel Tarradell excavaren la cambra l'any 1942. No trobaren gairebé sediments, segons diuen a causa del fort pendent, i no recuperaren cap fragment ceràmic.
El dolmen de la Creu Blanca, probablement sigui un sepulcre de corredor; la cambra era de planta trapezoidal o rectangular, curta i passadís estret. Està construït amb roca de gneis i bastit en fort pendent. La cambra conserva tres lloses, dos suports laterals i la capçalera, que està ajaguda. No consta que hi hagués res­tes d'enllosat. Les seves dimensions internes són 1,6 m de longitud, 1 m d'amplada, 1,2 m d'alçada.
No conserva restes visibles del túmul, que seria circular, però en clar contrafort frontal i terraplenat pel davant.
No s'han documentat materials arqueològics, però a partir del seu tipus arquitectònic, Tarrús (2002) el situa cronològicament a la segona o tercera fase dels sepulcres megalítics de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de mitjan-final del IV mil·lenni aC.
Pel que fa al seu estat de conservació és regular atès que només es conserva una part del dolmen i que es troba totalment cobert per l'espessa vegetació.

Altres enllaços amb informació:

https://www.visitapau.cat/es/2015/04/13/dolmen-de-la-creu-blanca/

http://megalitos.arqueoloxico.com/fichasGI/17128002.html

 

 

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada