Seguidors

dimarts, 21 de juliol del 2020

DOLMEN DE LES RUÏNES
VILAJUÏGA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació:

que diu:

Cronologies:

Des de Neolític ( -5500 / -2200 )

Descripció:

Es tracta d'un sepulcre de corredor, del neolític final. Isidre Macau és el primer en fer-ne un estudi, l'any 1934. El gener de 1941 Lluís Pericot el visita en companyia de Joan Maluquer de Motes i de dos afeccio­nats de Vilajuïga, Mn. Rafael Barnés i Vicenç Feliu Egidio. Un any més tard, August Panyella i Miquel Tarradell l'excavaren, rebaixant uns 50 cm el seu nivell actual. Hi localitzaren restes d'ossos humans molt trinxats i fragments de ceràmica a mà. Finalment, el 1983, Enric Carreras i Miquel Piñero (membres del GESEART) recolliren una punta de sageta de sílex amb peduncle i aletes, que es veia en super­fície dins de la cambra.
El dolmen de les Ruïnes és un sepulcre megalític de corredor amb cambra rectangular llarga i passadís estret cavalcat; les seves dimensions internes són 2,15 m de longitud, 1,4 m d'amplada, 1,4 m d'alçada. No consta que hi hagués restes d'enllosat. L'accés a la cambra era per un corredor de lloses, bastit en un suau pendent, format probablement per tres lloses a cada costat, de les quals se'n conserven només dues.
El túmul només es conserva en part, en espe­cial als dos costats i al darrera del dolmen. Era circular amb un diàmetre d'uns 7 o 8 m, una mica en contrafort frontal format per blocs de gneis, de quars i de terra. Al sector nord-est s'observa un anell de contenció extern format per grans blocs ajaguts (base d'un mur de pedra seca) que formen un semicercle. Els gravats que s'observen dins i fora d'algunes lloses són tots fets per acció de l'erosió natural.
Els materials exhumats durant l'excavació només indiquen una ocupació durant el calcolític (Vas Campaniforme Pirinenc i punta de sageta de sílex amb peduncle i aletes). A partir del seu tipus arquitectònic, Tarrús (2002) el situa cronològicament a la tercera fase dels sepulcres megalítics de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de principi del III mil·lenni aC.
L'estat de conservació del dolmen és bo, tot i que algunes de les pedres han quedat desplaçades. S'identifica clarament i està senyalitzat.

Altres enllaços amb informació:

https://www.vilajuiga.cat/ca/ruta-megalitica/

http://megalitos.arqueoloxico.com/fichasGI/17223004.html

http://dolmensmenhirs.blogspot.com/2014/03/dolmen-de-les-ruines-alt-emporda.html

 

 

 

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada