Seguidors

dijous, 16 de juliol de 2020

DOLMEN DEL COLL DEL BOSC DE LA MARGALLA
PAU - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


El dolmen del Bosc de la Margalla té una cambra funerària en forma de trapezi, construïda amb cinc lloses de pedra posades en vertical i una sisena situada al capdamunt, i un petit corredor d’accés a aquesta cambra. Tot el dolmen quedava cobert per un túmul circular de terra d’uns 9 metres de diàmetre.

La cambra d’aquest sepulcre de corredor és curta i no se’n conserva la llosa que feia de coberta. El dolmen devia fer uns dos metres d’alçada, a diferència de corredor, que segurament era molt més baix. Com passa en aquest cas, els corredors d’accés a la cambra funerària solen desaparèixer ja que estan fets de materials menys sòlids: de pedra seca o lloses petites. El túmul és el petit turó artificial que cobria el dolmen, deixant només un espai per a l’entrada del corredor. Era fet de terra barrejada amb pedregar petit i solia estar delimitat per lloses de mida mitjana clavades a terra que evitaven que s’esllavissés. Al Sepulcre del Bosc de la Margalla però, no s’han trobat restes d’aquest anell de contenció.

Juntament amb els dolmens del Puig Margall, de la Creu Blanca i els de Vinyes Mortes I i II forma la necròpolis megalítica de Mas Margall. A la mateixa zona hi ha diverses roques gravades d’antic. Aquests gravats s’anomenen inscultures i solen ser en forma de creu, de cassoleta o regueró, com és el cas de les roques gravades de la zona del Mas Margall.


Enllaç amb informació:

que diu:

Cronologies:

Des de Neolític ( -5500 / -2200 )

Descripció:

Es tracta d'un sepulcre de corredor del neolític mig, que fou excavat l'any 1943 per August Panyella i Joan Garriga. Els treballs arqueològics permeteren distingir tres nivells estratigràfics amb materials arqueològics diversos, que foren estudiats per M. Cura i A. Ferran. En el nivell I es documentà dos fragments informes de ceràmica comuna ibèrica, seixanta-quatre fragments de ceràmica feta a mà ( 6 vores, 1 carena i 57 informes). En el segon nivell es documentà seixanta-quatre fragments de ceràmica feta a mà (1 base, 2 carenes i 61 informes). A més de diferents fragments campaniformes decorats amb franges de línies incises paral·leles. En el darrer nivell es documentà quinze fragments de ceràmica feta a mà i una ascla de sílex de color melat.

El dolmen del coll del bosc de la Margalla és un sepulcre de corredor construït amb roca de gneis i bastit en terreny pla; amb cambra trapezoidal curta i passadís estret amb cinc lloses i una coberta, que no s'ha conservat. Tampoc consta que hi hagués restes d'enllosat. Les dimensions internes de la cambra són 1,9 m de longitud, 1,15 m d'amplada, 1,5 m d'alçada. El túmul està molt ben conservat al voltant de la cambra i corredor. És circular d'uns 8 o 9 m de diàmetre, amb reompliment de pedregar petit i sense anell de contenció visible. L'única llosa clavada que s'hi veu devia fer de contrafort de la part posterior de la cambra.

Els materials exhumats durant l'excavació només indiquen una ocupació durant el calcolític (vas campaniforme pirinenc). Les dues vores de ceràmica ibèrica a torn poden corres­pondre a una primera fase de violacions del sepulcre. Però a partir del seu tipus arquitectònic, Tarrús (2002) el situa cronològicament a la segona fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de la segona meitat del IV mil·lenni aC.

L'estat de conservació és regular, atès que manquen parts essencials del dolmen, actualment en un entorn molt cobert per la vegetació.

 ****************************************************************************


Castell de Verdera

Altres enllaços amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada