Seguidors

dilluns, 20 de juliol de 2020

DOLMEN DE LA VINYA DEL REI
VILAJUÏGA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació:

que diu:
Cronologies:

Des de Neolític Mig-Recent ( -3500 / -2500 )

Descripció:

Es tracta d'un sepulcre de corredor del neolític mig-recent. La primera notícia que es té d'aquest megàlit podria ser la referència de Josep Antoni de Nouvilas, a final del segle XIX, quan esmenta l'existència d'un dolmen en el territori anomenat "Coma d'Infern". Manuel Cazurro (1912) esmenta que l'informaren de l'e­xistència d'un dolmen en aquest mateix lloc, però no el visità. Des de llavors fou visitat per Lluís Pericot, Pere Bosch-Gimpera, Joan Maluquer de Motes i dos afeccio­nats de Vilajuïga, Mn. Rafael Barnés i Vicenç Feliu Egidio. Però fou Isidre Macau qui en publica un primer estudi, l'any 1934. Joan Garriga, mestre de Vilajuïga, va excavar la cambra a inici dels anys 40 del segle passat. August Panyella i Miquel Tarradell tornaren a excavar la cambra l'any 1942 i localitzaren restes d'ossos humans molt trinxats i de ceràmica a mà. També s'han documentat una destral de pedra polida, una punta de sageta de sílex amb peduncle, un fragment de sílex i diversos fragments de vasos campaniformes d'estil pirinenc.
El dolmen de la Vinya del rei és un sepulcre megalític de corredor amb cambra trapezoïdal llarga i passadís estret. Bastit en un vessant amb fort pen­dent, cosa que obligà a atrinxerar-lo per darrere de la capçalera. La cambra consta de sis lloses conserva­des (de les set que devia tenir) i la coberta. No consta que hi hagués restes d'enllosat. Les seves dimensions internes són 3,6 m de longitud, 2 m d'amplada, 1,6 m d'alçada.
No es conserva cap senyal visible del túmul que possiblement era de planta circular, però en contrafort frontal, amb un diàmetre aproximat de 9 o 10 m.
Els materials exhumats durant l'excavació només indiquen una ocupació durant el neolític final (plaquetes d'esquist) o el calcolític (vas campaniforme). A partir del seu tipus arquitectònic, Tarrús (2002) el situa cronològicament a la segona fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de la segona meitat del IV mil·lenni aC.
L'estat de conservació del dolmen és bo, doncs no ha patit cap tipus d'agressió i conserva les lloses de la cambra i la de la coberta.

Altre enllaç amb informació:

https://www.vilajuiga.cat/ca/ruta-megalitica/

que diu:

Aquest megàlit és el més gran del terme de Vilajuïga i el seu emplaçament en un fondal en un lloc gens dominant, és excepcional. És un sepulcre del tipus de corredor amb planta trapezoidal. Cinc grans lloses verticals componen la caixa, i una sola llosa de 4,15 m. de llargada per 2,95 m. d’amplada, la coberta. L’orientació de l’entrada és al sud-oest i el material emprat és el gneis.

Altres enllaços amb informació:

http://megalitos.arqueoloxico.com/fichasGI/17223007.html

http://dolmensmenhirs.blogspot.com/2014/03/dolmen-vinya-del-rei-alt-emporda.htmlCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada