Seguidors

dilluns, 20 de juliol de 2020

DOLMEN DE LA TALAIA
VILAJUÏGA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació:

que diu:
Cronologies: Des de Neolític ( -5500 / -2200 )

Descripció:

Es tracta d'un sepulcre de corredor del neolític mig-recent. La primera notícia la proporciona Lluís Pericot a la seva tesi (1925). Isidre Macau, l'any 1934, en publica una planta i una fotografia. L'any 1942 es realitza una intervenció arqueològica sota la direcció d'August Panyella i Miquel Tarradell que permeté documentar una gran llosa i quatre fragments de ceràmica a mà, algun d'ells amb vora, que pertanyien a vasos petits llisos, sense for­mes definides.
La cambra del sepulcre és de planta rectangular curta i passadís estret cavalcat, està formada per tres lloses i la coberta. Les seves dimensions internes són 1,6 m de longitud, 1,1 m d'amplada i 1,18 m d'alçada. La coberta és rectangular amb els costats escairats. El corredor està bastit en un pendent suau iestava format per tres lloses a cada costat. S'observen traces del túmul circular amb un diàmetre aproximat de 7 o 8 m.
Els fragments de ceràmica documentats no es poden adscriure amb seguretat a cap fase de la prehistòria recent. Possiblement pertanyen a un moment del neolític final-calcolític. Pel tipus arquitectònic es pot deduir que pertany a la tercera fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de principis del III mil·lenni aC.
L'estat de conservació del dolmen és regular, ja que conserva tota l'estructura original de la cambra, tot i que alguna pedra ha estat desplaçada; però només conserva part del corredor, de la coberta i molt poc del túmul.

Altres enllaços amb informació:

https://www.vilajuiga.cat/ca/ruta-megalitica/

http://megalitos.arqueoloxico.com/fichasGI/17223005.html

http://dolmensmenhirs.blogspot.com/2014/03/dolmen-de-la-talaia-alt-emporda.html


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada