Seguidors

dimarts, 23 de maig del 2023

CAN JOAN ROIG o CASA MILÀ 

VILANOVA i LA GELTRÚ - EL GARRAF

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


*****************************************************

A l’inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú diu: 

Època: Època contemporània, any 1884, arquitectura del romanticisme neoclàssic.

Autors: Francisco Bueno Roig, mestre d’obres.

Promotor: Joan Roig i Serra.

Descripció: Edifici entre mitgeres destinat a habitatge unifamiliar. Edifici de planta sensiblement rectangular amb tres crugies perpendiculars a la façana, compost de planta baixa, entresolat a les crugies laterals, dues plantes pis i golfa-estudi reculada de façana. Cobertes planes. Vestíbul central amb arrencada d’escala d’accés a plantes primera i segona i escales secundàries. Piscina al terrat de la planta segona.

Sistema constructiu: Parets de càrrega de paredat comú i totxo. Forjats de fusta, revoltó de formigó i revoltó ceràmic. Elements d’estructura metàl·lics. Escala de volta a la catalana.

Façanes: Façana principal de composició simètrica sobre eixos verticals. A la planta baixa portal central de mig punt, obertures laterals amb arc carpanell formades per portal i finestra a l’altell. Balcó corregut amb tres obertures a la planta primera. Tres balcons a la planta segona. Cornisa i barana de terrat amb frontó central. Mènsules, sanefes sota balcons i cornisa. Esgrafiats.

Interiors: A la planta baixa botigues i vestíbul amb artesanat de guix. A la planta primera sala central i dependències laterals decorades amb guixeries i fusteria policromades, papers decorats, etc. A la planta segona dependències de façana i sala posterior amb guixeries. Golfa-estudi de nova construcció.

Dades històriques: Joan Roig i Serra, les inicials del qual són inscrites sobre el portal d’entrada de l’edifici, va promoure la seva construcció, l’any 1884, data inscrita en el coronament de la façana. La família Milà, propietària des de 1959 de la casa, conserva un plànol de l’edifici d’abril de 1884 signat pel mestre d’obres Francisco Bueno Roig. L’actual propietària, la pianista Leonora Milà, ha conservat un dibuix a plom al·legòric a l’activitat econòmica de FR i JR, probablement de Feliu Roig i Ventosa, i del seu fill Joan Roig, que representa una dona amb caduceu de Mercuri, raïm, escenes de sega i trilla, masia, boters, vaixells i navegació; signat per José Ventosa i Roig, l’any 1896, que possiblement el relacionen amb l’activitat comercial del primer promotor de l’edifici Joan Roig. Feliu Roig i Ventosa va sol·licitar obres per adaptar en porta d’entrada la finestra de la façana assenyalada amb el número 25, el juny de 1928. Des de l’entresol de l’edifici, Josep M. Cucurella i Xicola (1899-1983), en col·laboració amb Joaquim Muntaner i Carbonell (1899-1982), va emetre els dies de la fira de novembre de 1932 els primers senyals radiofònics a la ciutat que posteriorment, l’any 1934 es consolidaria com la primera emissora de Vilanova, l’EAJ-35 que emetria des de la rambla Principal, número 15.

*****************************************************

Altres enllaços amb informació:

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/12045

http://www.patrimonivng.cat/patrimoni/can-roig-casa-mila

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=812

*****************************************************Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada