Seguidors

dimarts, 23 de maig del 2023

CASA MANUEL OLIVELLA - CAN XICARRÓ - IDEAL HOTEL

VILANOVA i LA GELTRÚ - EL GARRAF

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/*******************************************************

A l’inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú diu:  

Època: Època contemporània. 1868. Arquitectura del neoclassicisme romàntic.

Autors: Josep Salvany i Juncosa, mestre d’obres. 2005 (acondiciament) Regidoria de Cultura, Anabel Fuentes, arquitecte.

Promotor: Manuel Olivella i Samà, "Xicarró"

Descripció: Edifici en cantonada de planta rectangular, compost de planta baixa, dues plantes pis i golfes. Tres crugies perpendiculars a façana amb pati i escala central coberts amb una claraboia i que organitzen l’edificació. Pati rectangular amb galeria d’arcades ornamentades de mig punt (3x4). Escala secundària d’accés a la planta segona i golfes. Cobertes perimetrals plantes en U i inclinades a una i dues vessants, una d’elles formant una claraboia a la part central.

Estructura: Parets de càrrega de paredat comú i totxo. Forjats de bigues de fusta i revoltó. Terrats a la catalana.

Façanes: Façana principal composada segons tres eixos que es corresponen amb les tres crugies. Planta baixa amb encoixinat i 3 portals d’arc rebaixat. Planta principal amb 3 balcons d’arc rebaixat amb ornamentació sobre l’arc, llosa sustentada per carteles i barana de balustres. Planta segona amb 3 balcons més petits i de menys volada amb baranes de ferro forjat. Petites obertures quadrades de ventilació. Pilastres estriades. Planta baixa amb moltes modificacions conservant el vestíbul amb pilars i arcuacions i el pati amb galeries. Planta principal seguint en part la distribució original amb sala, dormitori-alcova, ornaments amb guixeries, pintures, mosaics hidràulics, mobiliari.

Dades històriques: La casa Olivella és un dels edificis emblemàtics de la plaça de la Vila, formada a partir de l’any 1851, sobre els terrenys del convent dels caputxins que havien estat desamortitzats i adquirits per l’indiano Josep Tomàs i Ventosa. La construcció de la Casa de la Vila entre el 1862 i el 1867, i l’arranjament del conjunt de la plaça, va donar a la plaça l’actual fesomia vuitcentista de la qual participa la casa Olivella, construïda l’any 1868, data inscrita al coronament del frontó de la façana principal. L’edifici va ser promogut per Manuel Olivella i Samà; de renom Xicarró, propietari del mas Xicarró, segons projecte del mestre d'obres Josep Salvany i Juncosa. En el seu projecte constava una façana a la rambla Principal. La casa Olivella va acollir la primera central telefònica de la ciutat, l’any 1895. El 5 d’octubre de 1918, Manuel Olivella i Marquès va vendre l’edifici a Salvador i Josep Oliveras, els quals el van acondiciar, segons projecte de l’arquitecte vilanoví Josep Francesc Ràfols, per acollir, fins l’any 1936, un prestigiós hotel, Ideal Hotel. L’11 de juliol de 1941 es va vendre una part de l’indivís a Eugènia Oliveras. El 9 de juny de 1942, la casa Olivella va ser comprada per Neus Soler i Robert, qui el 9 de juny de 1961 va vendre les plantes superiors als doctors Joan i Isidre Magriñá, els quals van instal·lar la Clínica Magriñá. L'any 1962, Neus Soler va sol·licitar obres de reforma de la planta baixa segons projecte de l'arquitecte Josep M. Pericas i Soler. Les plantes superiors passen a ser propietat de l’Ajuntament de Vilanova i el 25 de maig de 1972, els baixos passen a ser propietat d’Agustí Ferrer Soler, que des de llavors va instal·lar una coneguda botiga de venda de teixits. Des de l’any 1988, les plantes superiors han acollit diferents serveis i equipaments municipals com el Conservatori Municipal de Música i Planificació familiar. El 2005 es van realitzar obres de acondiciament segons projecte de l’arquitecta Ana María Isabel Fuentes Montiel. Actualment s'hi apleguen diverses regidories i serveis municipals.

*******************************************************

Altres enllaços amb informació:
*******************************************************
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada