Seguidors

dimarts, 23 de maig de 2023

CASA IGNASI FONT i GÜELL

VILANOVA i LA GELTRÚ - EL GARRAF

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/
*******************************************

Al inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú diu: 

Època: Època contemporània, any 1855, arquitectura del neoclassicisme romàntic.

Autors: Frisos de terra cuita: Josep Anicet Santigosa, terrisser escultor; 2009: Reformes façana i coberta Oscar Valverde i Moliné, arquitecte.

Descripció: Edifici d’habitatge unifamiliar entre mitgeres d’una única façana a carrer. Edifici de planta quadrangular, de tres crugies perpendiculars a façana, compost de planta baixa, tres plantes pis i golfes sota coberta plana de la que sobresurt la caixa d’escala central precedida en planta baixa pel vestíbul. Sistema constructiu: Parets de càrrega de paredat comú i tàpia. Forjats de bigues de fusta i revoltons ceràmics. Voltes rebaixades a la planta baixa. Façanes: Façana única composada segons tres eixos amb portals d’arc rebaixat a la planta baixa i balcons d’obertura allindada i d’amplada i volada de llosa decreixent a cada planta pis. Dues bandes verticals d’ornamentació vegetal i geomètrica ocupant l’alçada de les tres plantes pis. Tres obertures rectangulars a les golfes. Cornisa motllurada de coronament. Mènsules sota les lloses dels balcons.

Dades històriques: La casa Ignasi Font i Güell va ser construïda sobre la trama del casc antic de Vilanova, acabant l’obra el 1855, any inscrit a la clau de l’arc del portal d’entrada, seguint els criteris formals del romanticisme. És un exemple d’utilització d’ornamentació de frisos verticals de terra cuita a la façana, entre balcons, molt corrent a les cases romàntiques catalanes, construïdes a partir dels anys quaranta del segle XIX, dins l’estil anomenat Isabelí, realitzat per Josep Anicet Santigosa, terrisser escultor. L’any 2009 es van realitzar obres de reformes a la façana i coberta segons projecte de l’arquitecte Oscar Valverde i Moliné, subvencionada per la Llei de Barris. Els treballs de rehabilitació han recuperat el color blau de fons dels baixos relleus.

*******************************************

Altres enllaços amb informació:

 https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/12041

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=805

*******************************************Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada