Seguidors

dijous, 25 de maig del 2023

CASA GALADIES

VIC - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 

Escut, dos nens sostenen una targeta que té la forma d'escut de quadrilong hispànic amb acompanyaments de difícil lectura pel mal estat de la pedra. A la superfície oblonga de la targeta hi ha la inscripció I.H.S.
************************************************

Al catàleg de béns protegits del terme municipal de Vic publicat per l’Ajuntament diu: 

Època: època moderna segles XV-XVI i XVI-XX, any de construcción 1588 i 1855-1858.

Descripció: Edifici de planta rectangular cobert a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana orientada a llevant. És una casa entre mitgeres i consta de planta baixa i tres pisos. La façana, de pedra, marca els tres cossos de l'edifici a la planta s'hi obren dos portals: el de l'esquerre amb arc de mig punt i ornamentacions renaixentistes a l'intradós de l'arc, a demés de les decoracions laterals i l'escut al damunt. L'altre portal és d'arc rebaixat amb la dovella central decorada. Al primer pis sobresurt un balcó amb llosa de pedra i el portal amb pilastres dòriques i l'intradós decorat. El forjat està marcat amb unes motllures de pedra. Al segon pis s'hi obren finestres rectangulars amb ampits. Al tercer s'hi obren galeries amb quatre arcades de mig punt en pedra, contingudes per columnes sobre basament llis i capitells dòrics. El ràfec està format per llates i bigues de fusta. L'entrada conté arcades de pedra. Cal remarcar l'escala amb volta catalana als diversos trams, barana de totxo vermell i arcades de pedra. A nivell del primer pis hi ha una finestra geminada decorada i a la planta noble conserva un bonic enteixinat.

Façana: És un model de composició que caldria analitzar en les seves proporcions. La seva estructura compositiva és pròpia de les cases senyorials de la ciutat. La façana és plana marcant els tres cossos d'edifici. El basament el formaven tres arcades que eren el·líptiques (les laterals) i de migpunt (la central) amb ornaments típics del renaixement. El coronament el formen unes galeries amb quatre arcades i columnetes i un ràfec inclinat de fusta. El cos principal de l'edificació engloba balcons a la planta primera i finestres a la segona. L'edifici quedava ritmat en alçada per les motllures del basament, la del forjat del primer pis i l'àmbit de la galeria superior. L'entrada i l'escala es composa amb elements clàssics (columnes i arcs) interpretats a la manera del renaixement. Tota la façana és de pedra picada, el ràfec de fusta i la barana del balcó de ferro forjat.

Dades històriques: Casa senyorial situada al c/ de la Riera, obert als s. XII-XIII quan la ciutat es protegeix amb muralles. El carrer representa un eixample per a la ciutat que experimentava augment demogràfic i prosperitat econòmica. La casa va ser construïda al 1588, en un moment en què arribaren a la ciutat constructors i picapedrers gascons que modificaren l'estil dels edificis. En aquesta casa s'hi varen establir els jesuïtes fins l'any 1621. El segle XIX l'edifici passà a la família Galadies. El 1855-56 es reconstruir i s'amplià una part de l'edifici i l'any 1958 es va fer esculpir, en marbre de Carrara, la vista frontal de la casa i la galeria lateral, elements que es va col·locar com a clau de volta del portal dret de la façana. Durant la Guerra Civil (1936-39) la casa va ser bombardejada i es va enderrocar la part esquerra de l'edifici ampliat. Així als anys 70 del s. XX s'hi construir l'edifici annex actual. La casa va ser adquirida per l'Ajuntament i ha estat rehabilitada per l'arquitecte Sebastià Raurell (1984).

************************************************

Altres enllaços amb informació:

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/24736

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=17111

************************************************
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada