Seguidors

divendres, 19 de maig del 2023

CASTELL D'ESPOLLA

ESPOLLA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 
*************************************************
Enllaços amb informació:

Es tracta de les restes conservades de l'antic castell d'Espolla, actualment integrades a l'entramat urbà de la població. Es conserva, tot i que ha estat transformat per adaptar-lo als nous usos, un edifici de planta rectangular distribuït en planta baixa i pis, tot i que presenta la coberta esfondrada. Les façanes més destacables són les de migdia i llevant, aquesta última reformada i amb portal de mig punt bastit amb lloses de pissarra i els brancals fets de carreus de granit. Al pis hi ha dues finestres rectangulars emmarcades amb carreus desbastats. Adossat a la cantonada de llevant destaca un portal de l'antiga fortificació, que dona pas a un carrer sense sortida, amb una orientació nord-sud. Per la banda de ponent, el portal està adossat a un altre edifici rectangular destinat a magatzems i pallisses. Exteriorment, el portal és d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus desbastats. Per la cara interna és més gran, d'arc molt rebaixat i fet de carreus. Entorn del portal hi ha un tram de parament bastit amb carreus de granit desbastats, disposats en filades perfectament regulars. La mateixa tipologia es conserva tant a la cantonada sud-oest del conjunt com a la sud-est. La resta dels paraments estan bastits amb pedra llicorella de diverses mides, lligada amb morter de calç i disposada més o menys regularment, amb refeccions fetes de maons. També cal destacar la presència d'espitlleres, destacant la que es troba localitzada a la cantonada sud-est, tipus sagetera.

https://invarque.cultura.gencat.cat/card/20108 

Es tracta d'una fortalesa medieval, actualment habilitada com a edifici d'habitatges i magatzems. No ha estat mai objecte de cap tipus d'intervenció arqueològica. És un edifici de planta rectangular, amb un nivell inferior i un pis al damunt. No s'observen rastres de l'emmerletat i d'altres elements de fortificació a la part alta dels murs. Les façanes més ben conservades són les del sud i la de l'est. A la façana sud es localitza un portal d'arc de mig punt format per dovelles de granit de petites dimensions. L'aparell del mur, a l'entorn d'aquest portal, és fet de grans carreus de granit escairats, i de forma rectangular. Aquests mateixos carreus formen els caires de l'edifici i continuen als trams dels panys de les parets més properes a aquestes cantonades, a banda i banda dels angles. El parament de la resta de les façanes és fet amb pedres de pissarra sense treballar, de mides i formes diverses, lligades amb morter de calç. En els llenços conservats es documenten diverses espitlleres construïdes amb granit. El castell d'Espolla podria correspondre a una fortalesa de petites dimensions que, pel seu tipus de portalada i per l'aparell constructiu de la carreuada, se situaria cronològicament als segles XIII o XIV. El seu estat de conservació és regular atès que la fortalesa, al trobar-se actualment habilitada com a edifici d'habitatges i magatzems, ha sofert transformacions notables.

*************************************************

Altres enllaços amb informació:

https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/castell-despolla

https://www.artmedieval.net/Castell%20de%20Espolla.htm

https://www.catalunyamedieval.es/castell-despolla-alt-emporda/

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=7349

*************************************************


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada