Seguidors

dimarts, 23 de maig de 2023

CASA DEL POETA MANUEL DE CABANYES i BALLESTER

 VILANOVA i LA GELTRÚ - EL GARRAF

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


En aquesta casa va néixer Manuel de Cabanyes, poeta 1808-1833

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú


Manuel de Cabanyes i Ballester

(Vilanova i la Geltrú, 27 de gener de 1808 - 16 d’agost de 1833)*********************************************************

Al inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú diu: 

Època: finals segle XVIII, interiors decorats al segle XIX, neoclassicisme romàntic, reforma l’any 1932

Autors: decoració interior segle XIX, Tomàs Solanes i Pau Rigalt i Fargas. A l’any 1932 obertura tres portals planta baixa per Antoni Pons i Domínguez, arquitecte.

Promotor: Llorenç de Cabanyes

Descripció: Edifici entre mitgeres fent cantonada, originalment destinat a habitatge unifamiliar i actualment destinat a d’altres usos, compost de planta baixa, dos pisos i golfes sota coberta a dues vessants i terrat central, sobresortint la caixa d’escala acabada amb torratxa. Tres crugies perpendiculars a la façana del carrer del Comerç amb el vestíbul i l’escala central. Escala interior d’accés a les golfes. Patis interiors.

Sistema constructiu: Parets de càrrega de paredat comú i tàpia. Forjats de bigues de fusta i revoltó ceràmic. Coberta sostinguda per jàsseres de fusta. Escala de volta de maó. Balcons del primer pis amb llosa d’entramat metàl·lic i ceràmic i del segon, de pedra.

Façanes: Façana en angle amb cantonera de pedra i composada simètricament amb 3 eixos pel carrer del Comerç i 5 eixos per la plaça de les Cols. Portals a la planta baixa d’arc rebaixat amb balcons a la planta pis adintellats de cobertura volada de llosa decreixent. Balcó corregut fent cantonada a la planta primera. Ulls de bou sota cornisa de pedra motllurada. Petita tribuna d’estructura de fusta a la façana a la plaça.

Interiors: Distribució en part malmesa pels diferents usos que s’hi han adoptat. Pintures a les parets i sostres de les principals sales amb motius ornamentals i figuratius de temes mitològics.

Dades històriques:

La família Cabanyes procedeix d’Argentona (Maresme). L’any 1755, Llorenç de Cabanyes i Boet es va casar amb Mariana Fuster i Garí, pubilla de Josep Fuster, un dels homes amb una millor situació econòmica a la Vilanova i la Geltrú del seu temps. El seu fill, Llorenç de Cabanyes i de Fuster (1758-1814) va ser un important comerciant de vins i aiguardents que va aplegar una important hisenda que s’estenia per les comarques del Garraf i del Penedès. L’any 1790, va adquirir la masia Cabanyes als marmessors testamentaris de Josep Llupià. A finals del segle XVIII, Llorenç de Cabanyes i Fuster va fer construir la casa familiar dels Cabanyes al xamfrà del carrer Comerç i la plaça de les Cols, on anteriorment hi havia la casa del seu avi matern, Josep Fuster. A la clau de l’arc del portal d’entrada del carrer Comerç, número 2, hi han gravades les inicials del seu promotor. La casa Cabanyes ocupava també l’antic immoble contigu de la plaça de les Cols, número 3, possiblement destinada al servei i cuina, ja que s’han conservat tapiades, a l’actual casa Cabanyes, les portes que hi donaven l’accés. La casa Cabanyes és un exponent de residències urbanes de les famílies vilanovines benestants, relacionades amb la vinya i la comercialització del vi. Les sales són profusament decorades amb pintures a les parets i al sostre amb motius ornamentals i figuratius de temes mitològics o bíblics, d’estil neoclàssic, obra del pintor Tomàs Solanes, i la sala noble, del pintor i decorador Pau Rigalt i Fargas (1778-1845), que a la Guerra del Francès es va establir a la ciutat. Llorenç de Cabanyes i de Fuster va ser el pare del poeta romàntic Manuel de Cabanyes (1808-1833), que va néixer en aquesta casa l’any 1808. A la façana de la plaça de les Cols de la casa Cabanyes, es va col·locar el dia de sant Jordi de 1994 una placa de bronze, obra de l’escultor Xavier Cuenca, en substitució d’una de l’any 1890, que recorda la casa natal del poeta. En aquesta casa va viure el pintor vilanoví Alexandre de Cabanyes i Marquès (1877- 1972).*********************************************************
Altres enllaços amb informació:

*********************************************************
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada