Seguidors

dimarts, 30 de maig del 2023

CASA JOSEP GENÍS

VIC - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 
Fornícula de Santa Clara

La fornícula és de l'any 1889 i la imatge es va col·locar per les festes de Santa Clara després de la Guerra Civil de l'any 1936.

La fornícula és de pedra i està constituïda per un arc de mig punt que incorpora formes geomètriques als brancals i motius florals a l'arc. La imatge és de terracota i correspon a Santa Clara que porta la custòdia i vesteix l'hàbit de clarissa. Actualment té el valor testimonial de record a l'antic convent de Santa Clara Vella que se situava a la plaça de Santa Clara, però ja hi era abans de la Guerra Civil del 1936 quan el passeig s'anomenava popularment passeig de Santa Clara. El conjunt és d'una gran senzillesa, tot i que sobresurten els baixos relleus de les flors que la fan pròxima a l'esperit del poble. Les flors són atribut de joventut i feminitat. La imatge és minuciosa i curosament realitzada. Iconogràficament està representada portant la custòdia, amb la qual, segons la llegenda, va fer fugir els invasors musulmans.

*****************************************************

Enllaços amb informació:

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/24572

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=17202

Catàleg de béns protegits del terme municipal de Vic publicat per l'Ajuntament.

Època: època contemporània segle XX, estil eclecticista

Autor: Marià Callís

La casa Genís es degué construir sobre un antic edifici de l'eixample barroc , reforma que es produí a darreries del segle XIX al 1889 com indica la mateixa construcció. Se n'ocupà el mestre d'obra Marià Callís. I el 1924 Josep Maria Pericas en va reformar l'última planta. A principis de segle XVIII per la banda del passeig s'establiren solars, que poc a poc s'anaven edificant, però la guerra dels Segador de 1655 entorpí el desenvolupament del pla urbanístic que fou traçat definitivament al segle XVIII per J.Morató. La casa Genís es degué construir sobre un antic edifici de l'eixample barroc , reforma que es produí a darreries del segle XIX Al 1889 com indica la mateixa construcció. Se n'ocupà el mestre d'obra Marià Callís. A principis de segle es reformà de bell nou i l'obra va córrer a càrrec de l'arquitecte J.Mª Pericas, era l'any 1924.

Dates de construcció: 1889-1924

Descripció: Façana completament simètrica respecte a un eix central. Les plantes es diferencien entre elles per les mides diferents de les obertures i balcons. L'edifici queda rematat per una cornisa i una barana de pedra artificial. Hi ha pedra natural i artificial en diferents elements arquitectònics, baranes de ferro de fosa i acabats de façana estucats, arrebossats i esgrafiats amb les tècniques naturals i de planxat.

*****************************************************

 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada