Seguidors

dijous, 25 de maig de 2023

CASA JOAQUIM SADURNÍ - CAL SAMFAINA

VILANOVA i LA GELTRÚ - EL GARRAF

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/

************************************************
A l’inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú diu:  

Època: Època contemporània. 1862. Arquitectura neoclàssica

Autor: Josep Salvany i Juncosa (Vilanova i la Geltrú 24 de juny de 1825 - 1898), mestre d’obres.

Promotor: Joaquim Sadurní

Descripció: Edifici entre mitgeres originalment actualment a habitatge plurifamiliar. Edifici de crugia única compost de planta baixa i tres plantes pis sota coberta plana accessible de la que sobresurten les golfes centrals i una torratxa-mirador coronada per una barana de balustres i gerros ornamentals ceràmics. Escala central precedida d’un vestíbul cobert amb voltes per aresta.

Sistema constructiu: Parets de càrrega de paredat comú i totxo. Forjats de bigues de fusta i revoltó ceràmic. Escala de maó de pla a la catalana. Voltes d’aresta amb directrius d’arc rebaixat.

Façanes: Façana de composició simètrica composada amb únic  portal adovellat d’arc rebaixat a la planta baixa, un balcó corregut de dos portals allindats i una fornícula al mig a la planta primera i dos balcons a cada una de les plantes restants, d’obertura i volada de llosa decreixent. Coronament amb barana de balustres ceràmics i matxons d’obra.

Hi ha una capelleta-fornícula ornamentada amb la imatge de la Mare de Déu del Carme. Gerros ornamentals de coronació de la torratxa.

Dades històriques: Situada dins el casc antic de Vilanova, al carrer Major. Joaquim Sadurní va sol·licitar permís d’obres per a la propietat, segons projecte del mestre d’obres Josep Salvany i Jucosa, l’any 1862. El carrer Major és el més antic de Vilanova vella, antic camí ral de Barcelona a Tarragona per la costa. Probablement, quan el rei Jaume I va concedir la carta de poblament a Vilanova de Cubelles, l'any 1274, la seva població era un arrenglerament de cases a banda i banda d'aquest únic carrer. Posteriorment, l’expansió de la ciutat va mantenir l’antic tramat del carrer i moltes de les noves residències i cases de rendes que es van construir van mantenir la parcel·lació urbana de la ciutat medieval; d’altres, com la casa Samà o la casa Papiol, grans residències generalment composades seguint les pautes del neoclassicisme, modificaren la parcel·la, estreta i llarga, amb l’addició de l’edificació contigua. Josep Salvany va introduir un element tipològic a la casa Joaquim Sadurní que es va anar repetint en posteriors edificacions a la ciutat: la capella votiva de façana amb fornícula. També, un altre element destacable de la casa es la seva torratxa, coronada amb elements ceràmics del neoclassicisme romàntic, que per la seva altura i situació destaca des del carrer de Sant Josep. La torratxa és un element significatiu en les teulades de les cases de famílies benestants vilanovines; majorment construïdes entre finals segle XVIII i final segle XIX, conseqüència del moviment comercial amb Amèrica. La torratxa permet una gran quantitat de claror dins l’edifici, ja que normalment és situada vora de l’escala principal a la manera d’un celobert, al qual també podien donar les finestres d’habitacions interiors. Des de la torratxa, els propietaris de la casa visualitzaven l’arribada del vaixell que els interessava, bé per tenir-hi part o per la mercaderia que transportava.

************************************************

Altre enllaç amb informació:

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/32796

************************************************

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada