Seguidors

dijous, 25 de maig del 2023

CASA BACH - CASA TOLOSA

VIC - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 


*********************************************************

Al catàleg de béns protegits del terme municipal de Vic publicat per l’Ajuntament diu: 

Època: època moderna segle XVIII – època contemporània segle XX – anys 1710-1905.

Descripció: Es tracta d'un edifici entre mitgeres de planta baixa i tres plantes pis. És un edifici model des del punt de vista de la composició. La façana és plana i distingeix clarament els cossos de l'edifici. El basament és format per dos arcs que introdueixen dos eixos verticals que estructuren les obertures de les plantes primera i segona. La tercera planta, amb una galeria de vuit finestretes en fila acabades en arc de mig punt que, amb la motllura de l'àmpit, la cornisa i el gran ràfec inclinat constitueix el coronament de l'edifici. La façana presenta grans obertures a ran de carrer i observem que en els pisos successius van disminuint de mida. Els forjats estan marcats a la façana mitjançant motllures. Tota la façana és de pedra picada. El ràfec és de fusta i les baranes de ferro forjat. El façana que dóna a la rambla Davallades és obra del mestre d'obres Josep Illa (1905).

Façana: És un edifici model des del punt de vista de la composició. La façana és plana i distingeix clarament els tres cossos de l'edifici. El basament és format per dos arcs de tres punts que introdueixen dos eixos verticals que estructuren les obertures de les plantes primera i segona. La tercera planta, amb una galeria per vuit finestretes en fila acabades en arcs de mig punt que, amb la motllura de l'àmpit, la cornisa i el gran ràfec inclinat, constitueix el coronament de l'edifici. En alçada, la façana està ritmada utilitzant la gradació de proporcions d'obertures i balcons, fent servir ornaments amb diferents significat en els diferents pisos i marcant els forjats amb unes motllures molt interessants. Materials: Tota la façana és interessant però distingirem les arcades, els ornaments i motllures en general i el coronament. Elements arquitectònics a destacar: Tota la façana és de pedra picada, segurament de marbre. El ràfec és de fusta i les baranes són de ferro forjat.

Dades històriques: Aquest edifici constitueix una casa senyorial construïda segurament a principis del s. XVIII, quan s'estaven renovant molts edificis a la ciutat i segons ens indica una inscripció a la façana. Joan Ramon Triadú ens diu de l'edifici: el canvi estilístic de les fesomies de les ciutats es féu de manera puntual amb l'afegit de balcons i l'addició de motllures que ornaven les obertures de les cases. Un bon exemple és la plaça del Mercat a a Vic on el nou estil és palès a la present façana, on l'amplada de l'espai de la plaça fa possible unes solucions noves sense cap mena de condicionant. Manuel Gausa deia, l'any 1945, referint-se a la casa: "de deliciosa composición levantada probablemente en el s. XVII, con detalles renacentistas y reminiscencias góticas decadentes en los dinteles de los balcones superiores. Sillares de las canteras de San Bartomeu del Grau, con los cuales se han obtenido finas molduras. Tiene un saliente alero, protector de toda la fachada,digno de ser imitado". (pg 57)A l'arxiu municipal hem trobat un expedient d'obra que podria correspondre a la mateixa finca, però pel cantó de la Rambla de les Davallades. Es tractava de construir un cos d'edificació segons la nova alineació a càrrec del mestre d'obres Josep Illa a l'any 1905.

*********************************************************

Altres enllaços amb informació:

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/36353

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=17059

*********************************************************
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada