Seguidors

dijous, 21 d’octubre del 2021

CA L'ÀNGELS PRATS

MALGRAT DE MAR - EL MARESME

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/

Enllaç amb informació:

Època: segle XX – any 1940

Autor: Francisco Portillo Quintana - arquitecte

Descripció:

Ca l'Àngels Prats és una casa d'estil noucentista construïda durant la primera meitat del segle XX. Esta composada per dos volums diferenciats, dels quals el segon que fa cantonada ha estat alterat en motiu d'unes hores de rehabilitació i ampliació que preveien la seva ampliació horitzontal i que han quedat interrompudes. El volum principal consta de planta baixa i pis. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat, excepte el portal que està emmarcat amb pedra amb l'intradós motllurat. L'eix central està ressaltat per franges verticals encoixinades, les estries de les quals es prolonguen pel revestiment de la planta baixa i que diferencien el tractament respecte el pis superior. Sobre el portal hi ha un balcó suportat per mènsules i delimitat amb baranes forjades. El finestral central està rematat per un frontó triangular des d'on arrenca un capcer semicircular, que trenca la coberta dels cossos laterals, definida per un ràfec de notable voladís recolzat amb mènsules i rosetes decoratives intercalades. El segon volum, tot i que força modificat, enllaça estilísticament amb el principal per mitjà de franges encoixinades a les cantonades i estries a la planta baixa, a més de la distribució simètrica de les obertures.

Història:

La llicència d'obres va ser demanada per Pere Prats el 5 de juny de 1940, el contractista fou Salvador Buñol Regí.

La casa fou ampliada per Àngels Prats Soler el 6 de juny de 1951, amb la construcció del segon volum que projectà l'arquitecte Francisco Portillo Quintana i el contractista Salvador Buñol Regí.

L’any 1974 es demana llicència d’obres per convertir en porta d’entrada per garatge una finestra existent en planta baixa de la casa.

*******************************************************

 

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada