Seguidors

dijous, 21 d’octubre del 2021

CAN MASENS 

MALGRAT DE MAR - EL MARESME

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 

Enllaç amb informació:

Època: segle XIX – any 1864

Autor: Federico Farreras

Descripció:

Can Masens és una casa construïda a finals del segle XIX. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos simètrics d'obertures d'arc pla emmarcades amb pedra, excepte el portal que és d'arc de mig punt. Les finestres de la planta baixa tenen una motllura triangular a la llinda i les del pis una cornisa motllurada sostinguda amb petites mènsules de motius vegetals. El finestral central té sortida a una gran balconada delimitada amb barana de forja i és sostinguda per mènsules de pedra amb motius vegetals. La façana queda rematada per una cornisa motllurada, sobre la qual hi ha la balustrada de la terrassa superior. El tractament exterior del mur és arrebossat.

Història:

Va ser construïda vers l'any 1864 per encàrrec de Josep Masens al mestre d'obres Federico Farreras.

*****************************************************Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada