Seguidors

dijous, 21 d’octubre del 2021

CAN MONTALS o CAN SIBINA

MALGRAT DE MAR - EL MARESME

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 
Enllaç amb informació:

Època: segle XX

Autor: Juan Antonio de Ferrater

Descripció:

Can Montals és una casa construïda durant la segona meitat del segle XX. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons dos eixos d'obertures d'arc pla arrebossat, amb un tractament diferenciat entre la planta baixa i la resta. Els finestrals del pis tenen sortida a un balcó corregut de baranes forjades i estan emmarcats amb un motllura amb franges esgrafiades. Entre les finestres del pis i les de les golfes, de menors dimensions, hi ha una composició de cornises motllurades, enllaçades formalment amb franges verticals situades als extrems de la façana. El coronament està definit per una balustrada. El tractament exterior del mur és arrebossat imitant carreus encoixinat a la planta baixa i arrebossat imitant carreus a la resta. També es coneix com Can Sibina.

Història:

Va ser renovada l'any 1942 per Salvador Montals i Fontrodona. Va ser reformada l'any 2000. 

***********************************************************


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada