Seguidors

dimarts, 19 d’octubre del 2021

 CA LA VÍDUA SALA -  TORRE DEL BOMBAI - TORRE D'EN RIERA

MALGRAT DE MAR - EL MARESME

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 
Al catàleg de béns protegits publicat per l'Ajuntament de Malgrat de mar diu:

Descripció:

Aquesta casa, que fou construïda en un solar de 15m de façana per 52m de fondària, és de planta rectangular de 8x17 metres, és situa enganxada per un costat a la mitgera de la casa veïna, s’enretira de l’alineació del mar, amb un pati al costat i a la part posterior. De planta baixa, pis i coberta amb terrat, i teulada a dos vessants dues vegades, amb una torre vuitavada a la cantonada.

Trobem un cos annex en planta baixa i terrat a la part davantera, amb façana a carrer. A la part posterior enganxat a la paret dels fons hi ha un petit pavelló amb coberta inclinada.

Cal destacar l’ordre compositiu i els elements ornamentals: remat-coronament de les parets que retallen formes escalonades rematades amb ceràmica i formes corbades, obertures emmarcades i ornamentades amb relleus de pedra amb motius florals de gran riquesa, revestiment de façana amb motllures d’estuc, bandes de relleu horitzontals, i esgrafiats. També trobem formes ondulades dels balcons, que utilitzen l’arc carpanell i l’alfiz.

Senyalar els diferents tipus d’obertures (amples, d’arc rebaixat a les balconeres, i estretes i allargassades i acabat dentat a les finestres).

Magnífic el treball en forja de les baranes ondulades, i de l’antiga reixa de la tanca del pati del carrer, ja desapareguda.

Destacar també el remat de la torre vuitavada, amb una coberta circular acabada en punxa, revestida per mosaic de colors.

L’interior ha sofert diferents reformes.

Notícies històriques:

L’any 1909 Damià de Garriga i Rabassa, demana permís d’obres per aixecar una casa “en el solar que ocupaban las dos, de la calle del Mar número 59-61 propias de mi hija Josefa de Garriga Anglada”.

Segons consta en el Registre de la Propietat, Josefa de Garriga Anglada, vídua, adquireix la finca per compra a Alfredo Bonaplata Martin, Ramon Mateo Safont i Teresa Sagol Rosell el 6 de febrer de 1913. Adquisició de la finca el 1915.

L’any  1928, Josefa de Garriga ven la finca a Francesc Serra Bonet, natural d’Alacant, el qual vendrà la casa a Isabel Oliveras Benaset, esposa de Josep Riera Palomé, ambdós veïns de Malgrat l’any 1942.

L’any 1961 es construeix al costat, un edifici de planta baixa i quatre pisos. L’any 1962 s’autoritza l’obertura de l’hotel Bombay. L’any 1963 s’autoritza l’ampliació de l’hotel pel darrera.

La finca passa a mans de José Fradera Butsens, actual propietari.

********************************************************

Altres enllaços amb informació:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=17&consulta=MCU0KzA4MTEwOCU=&codi=8564

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3216

http://hostals.blogspot.com/2018/01/hotel-bombay-malgrat-de-mar.html

********************************************************Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada