Seguidors

dimecres, 6 d’octubre de 2021

CASA DE LA VILA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

CERDANYOLA DEL VALLÈS - EL VALLÈS OCCIDENTAL

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ Al catàleg quadern quatre publicat per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès diu:

Època: inicis segle XX – any 1920

Autor: Eduard Maria Balcells i Buïgas

Descripció:

Edifici d’estil noucentista construït a començaments del segle XX en un solar situat entre els dos nuclis urbans desenvolupats de Cerdanyola al llarg del segle XIX, el barri de Dalt i el barri de Baix, davant de la nova església parroquial edificada el 1906, configurant d’aquesta manera el centre polític i religiós de Cerdanyola.

L’aspecte actual de l’edifici és fruit de successives reformes i ampliacions que desvirtuaren el projecte inicial realitzat el 1920 per l’arquitecte municipal Eduar Maria Balcells i Buïgas.

De l’estructura original, de planta rectangular amb planta baixa i pis, només en queda la façana nord i la primera crugia.

En la façana destaca el frontó curvilini, d’inspiració barroca, que oculta la coberta de doble vessant, coronat amb remats esfèrics.

En planta baixa disposa d’un porxo adossat, amb cinc arcs frontals de mig punt i un lateral a banda i banda, a l’interior del qual est roben les tres portes d’accés  allindades i diversos elements de ferro forjat (els llums i la porta central amb un medalló de l’escena de Sant Martí a cavall tallant la capa).

Al pis superior la porxada esdevé terrassa.

El parament, estucat enblanc, és decorat amb motius esgrafiats de temàtica vegetal, fets els 1947, que emmarquen les obertures del pis superior, i, al centre de la testera, hi ha l’escut de la població amb el lema Facta non verba fet amb rajoles.

A l’interior es conserva una part de la decoració de la Sala de Plens realitzada per Balcells el 1931

Han desaparegut el paviment, els arrambadors, els emmarcaments de les finestres i el mobiliari, però es conserva l’enteixinat del sostre format per tres trams de cassetons  clàssics, separats per bigues penjades, que tot i imitar fusta, estan realitzats amb plaques de fibrociment procedents de la veïna fàbrica d’Uralita. El conjunt reposa sobre un arquitrau i un fris de guix amb motius vegetals sostingut per pilastres i mènsules, adossades a la paret.

Notícies històriques:

Any 1941 – primera referència documental de l’Ajuntament com a organització municipal.

Any 1960 – primer edifici de l’Ajuntament conegut situat al primer pis de la casa número 161 del carrer Sant Ramon, en el barri de Dalt, el primer nucli urbà de Cerdanyola format cap el 1828 al llarg del camí vell de Sant Cugat (avui, Sant Ramon).

Any 1882 – primers actes oficials de les sessions municipals conservades.

Any 1920 – Domingo Fatjó i Joan Casajuana, alcalde i regidor síndic respectivament, en representació de la casa consistorial, compren a la família Ribet per 7.000 pessetes el terreny on es troba l’actual ajuntament.

L’arquitecte municipal, Eduar Maria Balcells i Buïgas realitza el projecte del nou edifici.

Any 1923 – mor Josep Maria Planes i Casals, propietari de la Torre Vermella que havia deixat establert al seu testament que es vengués la casa i que de la quantitat obtinguda es destinessin 5.000 pessetes per a la construcció de l’ajuntament.

Any 1931 – Balcells es fa càrrec de la decoració de la Sala de Plens.

Any 1935 – es prolonga l’ala sud-oest.

Any 1945-1948 – construcció d’un cos, paral·lel al de 1935, per instal·lar-hi les oficines del jutjat comarcal.

Probablement en aquest moment s’incorporen els esgrafiats de la façana nord i es substitueix la barana calada d’elements prismàtics de terracuita  per els balustres actuals.

Any 1961 . remodelació de la façana.

Any 1964 – edificació d’un cos a l’est.

Any 1971-1979 – remodelació interna i aixecament del quart pis.


Eduard Maria Balcells i Buïgas (Barcelona 22 de setembre de 1877 - 4 de novembre de 1965)

**********************************************************
Altres enllaços amb informació:


**********************************************************


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada