Seguidors

dijous, 21 d’octubre de 2021

 CA L'ESQUENA

MALGRAT DE MAR - EL MARESME

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/
Enllaç amb informació:

Època: segle XX

Descripció:

Ca l'Esquena és una casa del segle XX renovada a mitjans del segle XX segons una estètica propera al noucentisme. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons dos eixos d'obertures d'arc pla emmarcades amb pedra. Els finestrals del pis tenen sortida a un balcó corregut sostingut per mènsules i delimitat amb baranes forjades, com ho són els dos balcons del pis superior. El coronament de l’edifici està definit per una cornisa motllurada des d'on arrenca una barana de balustrada. La planta baixa rep un tractament exterior del mur diferent de la resta, amb esgrafiat imitant carreus i un fris de motius vegetals superior; als pisos hi ha esgrafiats de motius geomètrics, amb el bastó d'Esculapi, en al·lusió a l'ofici del promotor de la casa i l'any "1941" en què va ser renovada.

Història:

Va ser renovada l'any 1941 pel Dr. Salvador Esquena i Forroll, membre d'una família de metges entre els quals hi ha el seu pare Joan Esquena.

**********************************************************Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada