Seguidors

dilluns, 25 d’octubre del 2021

ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA DE CRESPIÀ

CRESPIÀ - EL PLA DE L'ESTANY

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 


Enllaç amb informació:

Possiblement el primer esment d'aquesta església el trobem en un document de l'any 1151 que esmenta el lloc de Santa Eulàlia, identificable molt probablement amb Crespià. Malgrat això, la seva església apareix sota l'advocació de sant Marc en els primers documents coneguts que s'hi refereixen en el segle XII (any 1131).

El temple era inicialment d'una sola nau capçada a llevant per un absis semicircular, si bé ha estat objecte de moltes reformes al llarg del temps. La principal modificació es practicà en època moderna, durant els segles XVI i XVII, en que fou ampliada a un costat i l'altre de la nau, configurant internament tres capelles laterals per banda intercomunicades. L'absis fou fortificat i convertit en una mena de torre de defensa, mentre que a la part de llevant s'hi afegí un edifici destinat a sagristia., en la porta de la qual figura la data de 16422. El campanar correspon també a una construcció d'època posterior al temple romànic.

**************************************************************

Altre enllaç amb informació:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=7&consulta=MCU0KzE3MDU4MyU=&codi=15156

Època: segles XII – XIII // XVI - XVIII

Descripció:

Al costat de de migdia de la població de Crespià destaca l'església de Santa Eulàlia i el seu gran campanar de torre. L'edifici és de planta rectangular estructurada amb una nau central principal i dues laterals de construcció posterior. La portalada principal és l'original romànica, del segle XII, amb diferents ampliacions que responen a l'obra de fortificació duta a terme. Presenta quatre arquivoltes de mig punt en degradació. Els arcs són fets amb dovelles i els brancals són de pedra ben tallada. L'arc exterior presenta un guardapols motllurat. Els arcs arrenquen d'una línia d'imposta de pedra motllurada que ressegueix horitzontalment tot el conjunt. L'intradós és cec sobre una llinda de pedra d'una sola peça. Sobre la porta hi ha un finestral amb arc de mig punt fet amb dovelles motllurades. Al damunt de l'arc hi ha un guardapols amb un fris dentat i per sobre d'aquest una mènsula que dóna unitat al conjunt, amb una figura humana, una pinya i un altre motiu en relleu.
A l'extrem meridional es conserva una torrella de defensa. És de planta circular i presenta una peanya en forma de mènsula feta amb pedra, murs de rajol corbat amb quatre petites obertures i coberta amb una cúpula de filades horitzontals de rajol. Exteriorment, sobre la cúpula, hi ha una senzilla creu metàl·lica.
A l'altre costat de la façana s'alça l'imponent torre quadrada que substitueix l'antic d'espadanya del qual en resta la base.
A la part posterior es pot observar l'absis original, amb la primitiva ornamentació de tipus llombard, sobrealçat amb un element de fortificació que l'ha convertit en torre de defensa.

Notícies històriques:

La vila apareix documentada en un precepte reial de l'any 834. En els primers temps l'església estava sota l'advocació de sant Marc i posteriorment sota la de santa Eulàlia de Mèrida.
L'edifici del segle XII ampliat durant el segle XVI i següents, amb les naus laterals i voltes. Conserva vestigis del temple originari. En aquest sentit cal remarcar la portalada amb quatre arquivoltes en degradació i l'absis que presenta una finestra i un fris dentat damunt mènsules.

**************************************************************
Altres enllaços amb informació:
**************************************************************

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada