Seguidors

dissabte, 14 de juliol de 2018

CASA BURGUELL
Sant Feliu de Guíxols - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Al catàleg de béns publicat per l'ajuntament hi diu:

Edifici construït l’any 1840.

L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del sector nord - oest d'aquest eixample i en ell es van instal·lar membres de la burgesia del moment, Es tracta per tant, d'un carrer amb alguna mostra interessant de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica, feta normalment per mestres d'obres, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i producció estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat. La casa Burgell, possiblement un dels millors exemples d'aquesta casa burgesa neoclàssica, és d'una gran sobrietat. Destaca per la contenció ornamental d'elements prefabricats, a canvi de fer extensiu l'ús de la pedra de Girona treballada a tota la planta baixa i als enmarcaments de totes les obertures. Un fet diferencial és la pèrdua de planeitat de la façana, en la que les franges verticals que corresponen als dos eixos laterals d'obertures es retiren lleugerament de l'alineació de carrer per reforçar la centralitat de l'eix de simetria. Destaca, també, el treball de forja de les reixes de les obertures laterals de la planta baixa.


Cap comentari:

Publica un comentari