Seguidors

dimarts, 17 de juliol de 2018

CASA SALA
Sant Feliu de Guíxols - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Al catàleg de béns publicat per l'ajuntament hi diu:

La casa es va construir l’any 1904.


El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII, va tenir el front dret entre els carrers de la Rutlla i dels Metges sense edificar fins a la darrera dècada del segle XIX. Aquest espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves residències li va canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana. Malauradament, per a la manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat d’aquest segle, s’ha perdut del tot aquest caràcter de carrer. Aquesta casa, tot i mantenir les constants tipològiques, es diferencia de la resta de cases del carrer per utilitzar el llenguatge ornamental més proper al modernisme que al neoclassicisme (aparició del moviment en les formes corbades de les lloses dels balcons, baranes, emmarcaments d’obertures, coronament i ornaments florals). En quant a la composició, a pesar d’organitzar-se a partir de dos eixos verticals d’obertures, amb l’ornamentació de la cornisa i les lloses dels balcons i al unificació d’aquestes, apareix un eix central com a primer nivell d’ordre compositiu. Una altra diferència és que aquí es produeix una proposta exclusiva per a cada un dels elements de façana sense recórrer a l’ús del repertori de prefabricats.


Enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari