Seguidors

dissabte, 14 de juliol de 2018

CASA CASES
Sant Feliu de Guíxols - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Autor: Rafael Masó Valentí (Girona 16 d'agost de 1880 - Girona 13 de juliol de 1935)

Rafael Masó Valentí

Any de construcció: 1914-1916

Descripció:
Edifici civil. És un xalet unifamiliar, de dues plantes; la baixa és la principal amb un tall d'entrada i vàries petites sales (menjador, saló de té i biblioteca), l'escala i la cuina. La planta superior inclou els dormitoris i el banys. Tot l'interior està decorat amb ceràmica de colors vius.

Exteriorment Masó expressa una funcionalitat lligada amb les formes de la masia empordanesa sense deixar de costat un ric joc de llums aconseguit per les terrasses cobertes o descobertes i les rajoles decoratives.

Notícies històriques:

El projecte d'aquesta casa va ser encarregat pe Joan Casas i Arxer (1839-1923), industrial i polític de Sant Feliu de Guíxols. És el tipus de client burgés, culte i catalanista. L'any 1902 la Lliga Regionalista el presentà com a diputat a Corts per Girona. Masó dibuixà un primer projecte el febrer/març del 1914, però l'abandonà. El definitiu és del maig/estiu del mateix any i les obres van començar el mateix estiu, perquè el març del 1915 es començaren les teules de ceràmica de la coberta. Però per diferències de criteri Masó no arriba a dissenyar el mobiliari ni el jardí. Abans d'acabar les obres va deixar-ne la direcció. 

Al catàleg de béns publicat per l'ajuntament hi diu:

És un dels exemples més valorats de l'arquitectura domèstica de Rafael Masó i a la vegada representativa (és la casa d'un vell industrial i polític) plena de referències clàssiques (plantejament volumètric estricte, simetria compositiva, simbologia dels elements decoratius) que Masó les entén lligades a la terra i a la tradició del pais que arranca de la casa romana, lluny de qualsevol preocupació academicista. D'aquí el color groc -"... com una mata de ginesta entre els pins i sobre el mar..."- i la presència de la lloba romana que corona l'edìcula, els putti de les baranes exteriors, les cariàtides, els corns de l'abundància i l'ús de l'ordre jònic estilitzat de la pèrgola i l'edícula. Les plantes i les façanes es generen a partir dels eixos nord-sud i est-oest produint una de les solucions espacials més clares i rotundes de l'obra de Masó. Els interiors són especialment elaborats i ben acabats. revestiments ceràmics, relleus i motllures de guix, vidres emplomats i fusteries contribueixen a què aquests siguin un dels millors interiors de Masó. A l'exterior, la pedra de Girona careuada té una gran importància en la socolada, l'escalinata o l'edícula. Els paraments tenen un estucat ocre de textura gruixuda i les obertures emmarcades amb ceràmica vidriada i rajola vidriada aplantillat. A les cobertes, escata vidriada color groc rovellat i teula plana vidriada color groc ginesta dissenyada expressament per Masó..." *

Altre enllaç amb informació:


que diu:


DESCRIPCIÓ
Casa construïda per Rafael Masó en una gran finca sobre la platja de Sant Pol, un espai que el creixement urbanístic de la Costa Brava ha transformat radicalment.
El Xalet consta de planta baixa, pis, soterranis i golfes. La planta baixa és la principal amb un hall d'entrada i varies sales (menjador, saló de té i biblioteca), separades per panells de vidriera, l'escala i la cuina. La planta superior inclou els dormitoris i el bany. Tot i que la casa es conserva en força mal estat, s'aprecia la importància que Masó va donar a la ceràmica vidriada, tan a l'exterior com a l'interior: plafons, arrambadors, columnes i baranes sortides de l'obrador de La Gabarra de La Bisbal. En aquesta obra intervenen artesans i artistes com Fidel Aguilar, que projecta els relleus de guix de l'interior i el model del corn de l'abundancia de la porta, el serraller Nonito Cadenas, els vidriers Rigalt i Granell i el guixaire J. Pericot.
La casa es conserva en mal estat pel que fa a l'exterior, i ha sofert modificacions d'una certa importància.

CRONOLOGIA
Projecte de l'arquitecte Rafael Masó d'abril de 1914, per a Joan Casas i Arxer (1839 - 1923) industrial i polític de Sant Feliu de Guíxols.
Les obres s'acaben l'estiu de 1916, data que figura sobre la porta d'entrada.
Cap comentari:

Publica un comentari