Seguidors

dilluns, 16 de juliol de 2018

CASA MARUNY
Sant Feliu de Guíxols - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Al catàleg de béns publicat per l’ajuntament ho diu:

Casa construïda el 1908-1909 per Joan Casadó Tisans.

L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del sector nord - oest d'aquest eixample i en ell es van instal·lar membres de la burgesia del moment, com la família del notari Josep Maruny i Puigmiquel. En aquest edifici, utilitzant un llenguatge modernista abarrocat molt present a l'eixample barceloní que denota l'origen de l'arquitecte, es centra en la composició de la façana en una tribuna de pedra situada al pis principal que es prolonga lateralment i per la planta superior formant baranes calades i esculpides amb motius vegetals, que com a contrapunt té la barbacana de coronament revestida per la cara inferior per rajoles ceràmiques. L'ús generalitzat de la pedra, sobretot en la ornamentació esculpida, demostra la potència econòmica dels seus propietaris, a qui possiblement pertanyen els rostres de l'home i la dona que apareixen formen la imposta de l'arc de la porta principal. La construcció auxiliar del fons del jardí, d'un modernisme més discret, és obra del General Guitart i Lostaló.

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Descripció:
Edifici entre mitgeres format per planta baixa, dos pisos i golfes, amb teulada a dues vessants i carener paral·lel a la línia de façana. A la planta baixa hi ha la porta d'accés i dos balcons ampitadors; el primer pis és ocupat per una tribuna amb balcons laterals, el segon pis té una terrassa central amb balcó i dues finestres a banda i banda, i al tercer pis hi ha un conjunt de cinc finestres allindades. El coronament és amb ràfec recolzat en cartel·les de fusta. És remarcable la decoració floral de la façana, especialment a les motllures en relleu de les obertures i a les baranes dels balcons. A la porta d'accés hi ha esculpides testes d'una dona i d'un home, i a les finestres hi ha figures d'aus. 

Notícies històriques:
La tipologia de l'obra, que s'insereix dins del corrent modernista, permet datar-la vers els primers anys del segle XX.

Altres enllaços amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari