Seguidors

dimecres, 25 de juliol de 2018

XEMENEIA DE LA FÀBRICA L'EMPORDANESA
coneguda també per Ca l'Ametller
La Bisbal d'Empordà - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació:


que diu:

Aquesta empresa esta situada al carrer del Morró, paral·lel al carrer del Raig, es dedicava a la fabricació de rajols mat vermells i es va posar en funcionament vers l´any 1961. Inicialment ocupava una superfície de 3,300 m2 i a partir de I´ urbanització de la zona va passar a ocupar-ne 700. La formaven set socis, tres dels principals eren els senyors A. At­metller, A. Gironella i E. Pons. El senyor Emili Pons comenta que encara guarda els motlles de fusta fets pel senyor Alfons Matarrodona i que van servir per edificar els 24 metres de xemeneia que tenia inicialment.
Els maons de terra cuita vermella van ser fets a la fàbrica que hi ha­via hagut on ara hi han els pisos de l’Atalaia, Aquesta empresa es­tava formada per 31 socis. L’he tro­bat inscrita a la contribució indus­trial de l’any 1952 i s’anomenava “Cooperativa de Alfareros». El senyor Emili recorda molt bé els tres forns moruns que tenia l’em­presa i que els feien funcionar a base de feixines de bruc i arboç que unes brigades especials d’homes s’encarregaven d’anar-les a recollir per les Gavarres.
Si ens fixem bé en la foto, la part de dalt presenta unes fissures al fust, per la qual cosa el gener d’aquest any van haver de rebai­xar-la uns 4 metres. Gràcies a I amabilitat del tècnic de la grua, el senyor Àngel Vilar, i els paletes senyors Joan Torres i Joan Linares, vaig poder mesurar alguns maons de la zona esquer­dada; feien: 24 cm la secció més llarga, 15 cm la cara externa i 9,5 cm la cara interna; els altres mesuraven 28 x 14,5 x 9,5 i 19 x 14,5 x 9,5 , el més petit que potser for­mava la corona feia 16 x 14,6 x 10. Les escales metàl·liques de gat eren de 40 x 24 cm i dels tres cèrcols que van retirar, el més distal o part superior de l’estructura tenia 1 metre de diàmetre, o sigui que amb poca di­ferència era també la mida de la boca o sort-da de fums. Diuen que la van construir els se­nyors Eulogi Saballs, Pujol junt amb d’altres paletes.

Rosa Mª Massana

Altre enllaç amb informació:
que diu:

La xemeneia de la fabrica l'Empordanesa, segons els registres de la contribució industrial Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal, l'empresa estava inscrita l'any 1952 amb el nom de “Cooperativa de Alfareros” i formada per 31 socis.
Està situada a l'actual avinguda Josep Irla xamfrà amb carrer del Morró, va ser construïda pel mestre d'obres Eulogi Saballs Barris i el paleta Joan Pons Pericay junt amb un seu germà, l'any 1961. És tron-cònica feta d'obra de fàbrica i reforçada per cèrcols de ferro i segons Emili Pons tenia una alçada de 24 metres i presentava una coronació d'estil clàssic. El recinte fabril inicialment disposava 3.300 m2 per l'elaboració de rajols mat vermells, més endavant es van reduir el nombre de dependències fins al seu tancament definitiu. La zona es va reconvertir en edificable a la dècada de l'any 2000 en plena “febre del totxo “, i possiblement aquest és el motiu que la xemeneia hagi quedat gairebé adherida a la façana d'un bloc de pisos. Aproximadament l'any 1988 va ser escapçada uns metres donant-li una estètica d'acabat que recorda la primitiva sortida de fums.

Cap comentari:

Publica un comentari