Seguidors

diumenge, 8 de juliol de 2018

CREU COMMEMORATIVA DE SANT ELM
Sant Feliu de Guíxols - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: mitjan segle XX
Descripció:
 Conjunt escultòric que consta de basament, columna i creu. El basament és de planta quadrangular i secció motllurada que li configura un perfil d'aspecte sinuós. La columna arrenca amb base quadrada i es transforma amb octogonal. Està decorada amb elements escultòrics com la representació d'Adam i Eva al paradís en l'escena de la temptació ja que també es representada la serp, a la part baixa de la columna, mentre que a la part central, trobem un personatge bíblic, dempeus damunt una peanya. Al costat oposat d'aquestes figures, n'hi ha una altra que presenta un monjo amb el Nen Jesús als braços. La columna es rematada per un capitell de tipus corinti, amb volutes als extrems i un caparó alat en cadascuna de les cares. Una creu molt treballada corona tot el conjunt. Els braços són de secció circular. A l'anvers hi ha la representació de Crist crucificat amb una petita figureta al seu costat que amb un calze recull la sang que li brolla de la ferida. Al revers, ocupa la part central, la Verge, envoltada de quatre àngels: dos superiors que la coronen i dos inferiors que sostenen un objecte. 
Notícies històriques:
En la sessió municipal de 26/09/1958, es comenta que en el transcurs de la festa del proper 12 d'octubre s'havien d'inaugurar les noves vidrieres de l'ermita de st. Elm i la benedicció de la creu monumental. En tot cas consta que va ser benïda durant el IV aplec de la Verge del Bon Viatge (1958). No se sap l'autoria de la creu tot i que se suposa d'autor gallec ja que el sr. Cros la comprà directament a Galícia per la quantitat de set mil pessetes.

Enllaç molt interesant de les creus de terme de Sant Feliu de Guixols de Lluís Esteve i Cruañas:


que diu:

Fou alçada el 1958 (80) al costat de la carretera per la qual es va a l'ermita del mateix nom, a poca distància del cim, de cara a la ciutat. Consta de basament, columna, capitell i creu.
El basament, o sòcol, és quadrangular, de 62 cm. de costat i altres 62 d'alçària, amb diverses motllures horitzontals. La columna també és quadrangular, de 23'5 cm. de costat a la part baixa; després, a 20 cm., és octogonal i va decreixent a mesura que pren altura. En total amida 2'34 m. d'alçària i té un senzill adornament a la part alta. A la cara de migdia hi ha Adam i Eva amb la serp i l'arbre, de 77 cm. d'alçària total des del sortint de la peanya i, més amunt, un personatge bíblic, potser Jesús, de 52 cm. d'alçària. Ambdues escultures disten 28 i 123 cm. respectivament de la base. A la cara de tramuntana hi ha un monjo amb un nen Jesús als braços; dista 113 cm. del basament i té 49 cm. d'alçària. El capitell és d'imitació coríntia, bé que amb quatre àngels —cap i ales— un a cada costat; aproximadament amida uns 50 cm. d'alçària. Una creu molt esculturada corona el conjunt. De cara a migdia hi ha un Crist agonitzant i un àngel que aguanta un calze con si recollís la sang que brolla de la llançada: alçària aproximada, 95 cm. Mirant a tramuntana hi ha una Verge amb quatre àngels; els dos de la part superior aguanten o col·loquen una corona a la Verge; els dos de la part inferior sostenen una àmfora o un calze. En conjunt la creu amida la considerable alçària d'uns 4'40 metres. No sabem qui és l'autor d'aquesta bella creu que, per ara, es conserva perfectament; pel que hem pogut esbrinar, però, sembla que el senyor Cros la comprà directament a Galícia per la quantitat de set mil pessetes.

Altre enllaç amb informació:

Cap comentari:

Publica un comentari