Seguidors

divendres, 21 de juny del 2019

ALFOLÍ DE LA SAL - EL PÒSIT VELL
L'ESCALA - l'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
L'Alfolí és un dels edificis emblemàtics de l'Escala. Com suggereix el nom d'origen àrab (al-Hory), consistia en l'antic centre del comerç de la sal, si bé va tenir més funcions des que va ser habilitat a la segona meitat del segle XVII. Va servir de magatzem, de punt de redistribució i de control de les mercaderies que arribaven per mar (sal, cereals i altres productes) i de les que s'exportaven (peix salat i vi). Arran dels canvis en els circuits comercials i en els sistemes de transport a final del segle XIX, l'edifici va passar a mans privades i va acollir diverses associacions (va ser seu de la societat local de pescadors, d'aquí el nom de Pòsit Vell), així com indústries lligades a la pesca i a la salaó. Ha estat sempre una construcció dús col·lectiu que durant les darreres dècades s'ha recuperat per a la vila.
Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVII
Descripció:
Situat dins del nucli antic de la població de l'Escala, molt proper a la platja i al número 6 carrer que porta el seu nom.
Edifici de planta rectangular i de grans dimensions, amb una estructura que recorda a un mas. Està format per tres crugies perpendiculars a la façana, amb la teulada a dues vessants, doble ràfec i teula tortugada vidrada verda. El lateral sud és un espai de pati interior, al que s'accedeix a través d'una gran porta d'arc rebaixat, bastida amb carreus de pedra. Presenta planta baixa i dos pisos d'alçada, amb les obertures rectangulars i els muntants i les llindes de carreus de pedra. A la planta baixa hi han tres portals, al pis un balcó exempt amb llinda gravada amb la data "1692". La resta són finestres amb l'ampit motllurat. A les golfes hi ha tres petites finestres d'arc de mig punt, amb l'ampit motllurat i corregut. A la façana sud, les obertures també es troben emmarcades amb pedra. L'interior presenta, a la planta baixa, les sales cobertes amb voltes rebaixades i d'arc de mig punt bastides en pedra desbastada disposada en filades més o menys regulars, amb algunes refeccions fetes amb maons. Les obertures que comuniquen aquestes estances són rectangulars i estan bastides amb carreus de pedra ben desbastats. A l'estança principal destaquen diverses arcades fetes amb carreus i recolzades en pilastres adossades als murs, amb les impostes motllurades. Als pisos superiors, els sostres són embigats. Adossat al nord hi ha una altre cos rectangular més baix que el principal, amb el mateix tipus d'obertures.
La construcció és de pedra sense treballar, amb les cantonades acabades amb carreus.
 
Notícies històriques:
El poble de l'Escala va formar-se com un nucli reduït de pescadors, en una data que no sembla anterior al segle XVI. Es va desenvolupar al llarg del segle XVII, i així el 1660 ja tenia 20 cases i el 1680, 80 persones. L'any 1682 ja és documentada l'església, dedicada a Sant Pere, sufragània de Sant Martí d'Empúries. Els primers magatzems de sal (alfolins) van ser impulsar a l'any 1564 per en Felip II, quan endegar el monopoli de la sal. Aquests també actuaven com a seu de la duana marítima, de l'associació de pescadors i d'antigues gabelles. L'existència dels alfolins, juntament amb la navegació de cabotatge, va impulsar l'expansió demogràfica i econòmica.
L'Alfolí, que té la data de 1697 a la llinda del portal, fou un dels primers edificis importants de l'Escala, directament lligat al seu caràcter de poble de pescadors.
Va ser declarat monument l'any 1974.
El febrer del 2009 es va arribar a un acord per a rehabilitar l'interior de l'Alfolí de la Sal. Aquesta obra començarà l'estiu 2009 a través del fons de l'un per cent cultural de la Generalitat que hi destinarà 150.000 euros dels 300.000 euros que està pressupostada aquesta segona fase del projecte. Està previst que es pugi inaugurar el 2010.


Altre enllaç amb informació:

que diu:

Edifici històric, construït a finals del segle XVII, el 1697. Va ser el gran magatzem de sal i altres mercaderies que arribaven per mar quan la sal era monopoli reial. L'Alfolí va ser l'impulsor del creixement econòmic i demogràfic de l'Escala al segle XVIII. També feia funcions de duana i de seu de l'associació de pescadors. Als baixos de l'edifici es practicava la salaó de l'anxova per a la seva correcta conservació. Des d'aquest edifici la sal era distribuïda cap a la resta de poblacions de l'interior de Catalunya.
Fins a principis del segle XX encara arribaven grans vaixells carregats de sal a l'antic port de l'Escala, fet que el poble de l'Escala commemora cada any a la Festa de la Sal.
Declarat bé cultural d’interès nacional, es troba a pocs metres de la Platja de les Barques. L’edifici està en ple procés de remodelació, amb l’objectiu de convertir-lo en un important pol d’irradiació cultural, amb sales d’exposicions i concerts i un museu per conèixer la història local.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

És l’edifici més antic que es conserva a l’Escala. L’Alfolí de la Sal, al barri vell de l’Escala, va ser construït l’any 1697 aprofitant el monopoli de la sal que havia establert el rei Felip II l’any 1564. Era també la duana marítima i la seu d’associacions de pescadors i d’antigues gabelles. Va impulsar el creixement econòmic i demogràfic del segle XVIII gràcies a les mercaderies que arribaven amb el cabotatge (sal i cereals) i les que s’exportaven (peix salat i vi). La sal i altres mercaderies arribaven per mar, i des de l’Alfolí es distribuïen als pobles de l’interior; també es feia servir per fer la salaó del peix.
L’any 1869 l’estat va abolir el monopoli de la sal. En perdre la funció pública, l’Alfolí es va posar a subhasta. Va pertànyer, entre d’altres, a la família de Manuel Girona, un hisendat barceloní que l’arrendava. A principi del segle XX encara allotjava indústries i establiments de l’Escala vinculades a la pesca i la salaó. La botiga del Pòsit de Pescadors estava situada a la primera planta, mentre que a la planta baixa hi havia indústries de salaó, tot i que també s’hi feien bótes per al vi i barrils per a les anxoves. A banda, també hi tenia la seva seu la societat de socors mutus La Pescadora.
L’Alfolí de la Sal és una excel·lent mostra de l’arquitectura gòtica civil tardana. L’edifici va ser adquirit per l’Ajuntament de l’Escala l’any 2006 i l’any 2017 se’n va finalitzar la restauració. Actualment funciona com a centre cultural i museu.

Altre enllaç amb informació:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada