Seguidors

dimecres, 19 de juny de 2019

CAN TEIXÓ
AMER - LA SELVA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


A unes llindes de la façana hi ha inscrit 1742 (ANY DEL SENYOR, MDCCXXXXII)

 i a l'altre iesus, 1745 i un cor

A la llinda de la finestra del primer pis hi ha inscrit 17 IHS+ 46

Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVIII - XX
Descripció:
Edifici entre mitgeres de tres plantes i coberta de doble vessant a façana situat al costat esquerra de la meitat del carrer Girona. La façana està arrebossada i pintada de blanc, a excepció dels marcs de les finestres del primer i segon pis. Les obertures són rectangulars i la cornisa, formada per un ràfec de tres nivells o fileres: dues de rajola, plana i de dent de diamant, i una de teula.
La planta baixa consta d'una porta metàl·lica de garatge, una porta d'accés als pisos superiors, feta de fusta i vidre amb marc d'obra de ciment i rajola i un sòcol d'un metre d'arrebossat irregular i pintat de gris.
Entre el primer pis i la planta baixa es conserva de manera visible una antigues llindes descontextualitzades i posades a la façana. Una és una advocació religiosa (iesus, 1745), amb un curiós cor i una creu clavada, i l'altra, més gran, conté la data de 1742 (ANY DEL SENYOR, MDCCXXXXII).
El primer pis consta de dues finestres emmarcades de pedra sorrenca en grans blocs. Tenen els ampits treballats i motllurats i les llindes monolítiques. Una d'aquestes llindes conté, gravada, la llegenda següent: 17 IHS+ 46
Al segon pis també hi ha dues finestres. Una d'elles té els brancals i l'ampit de pedra calcària i la llinda de fusta. L'altra, és feta d'obra de ciment i rajola, més petita, però també amb llinda de fusta, amb la particularitat de tenir-hi gravada una creu de tipus grec, amb tots els costats iguals.
 
Notícies històriques:
Casa originària del segle XVIII (1742, 1745, 1746), i reformada al llarg dels segles posteriors.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada