Seguidors

dimecres, 19 de juny del 2019

CAN ROSSÀS o CAN MATAS
AMER- LA SELVA

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVII – mitjant segle XX
Descripció:
Immoble de tres plantes cobert amb una teulada a dues aigües de vessants a façana. Pel que fa al seu emplaçament, aquest el trobem ubicat al costat dret de la plaça de Nostra Senyora de la Pietat.
La façana principal, que dona a la plaça, està estructurada internament en base a dues crugies. La planta baixa consta de dues obertures, com són per una banda, el portal d'accés adovellat d'arc de mig punt, amb unes dovelles de tamany mitjà ben treballades i escairades. Mentre que per l'altra, una obertura quadrangular que actuaria com a garatge.
El primer pis consta de tres obertures, a destacar especialment les dues obertures rectangulars dels extrems projectades com a balconades i equipades amb les seves respectives baranes de ferro forjat. Pel que fa a les baranes cal afegir que des del punt de vista tècnic el treball es encertat, però no es pot dir el mateix des de l'òptica plàstica i estètica.
Pel que fa al segon pis, en ell trobem quatre finestres irrellevants ja que no han rebut cap tractament singular a destacar.
De la façana lateral arrenca una escala que permet accedir als pisos superiors.
Remarcar a mode d'apunt que la pedra té poc acta de presència en la façana, fins al punt que la trobem concentrada en dos sectors específics com són les dovelles i muntants del portal d'accés, com en el terç inferior dels blocs cantoners de pedra de l'extrem dret de la façana. Esmentar que en els dos cassos es tracta de pedra sorrenca.
 
Notícies històriques:
La Plaça de Nostra Senyora de la Pietat, en la qual trobem inscrit aquest immoble, pertany a un dels barris més importants d'Amer com és el Pedreguet. Es tracta d'un barri emblemàtic que té en el carrer Girona un dels seus màxims exponents, com així ho acredita el fet de ser una de les principals artèries del nucli des de l'edat mitjana, com també ser l'eix vertebrador del barri.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada