Seguidors

dissabte, 22 de juny del 2019

FONT I SAFAREIG DEL PEDRÓ
L'ESCALA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

La font i el safareig públic es van construir l'any 1796 per a solucionar la manca d'aigua potable que patia l'Escala. L'Ajuntament va decidir empendre la construcció d'una obra que consistia en la canalització subterrània de l'aigua de la deu de La Fornaca fins a la font i el safareig públic, amb un recorregut en línia recta de 1,5 km. La circulació de l'aigua es feia per decantació. Deu pilars d'uns dos metres d'alçada servien per a l'oxigenació del corrent d'aigua. Socialment, la construcció del safareig i la font va canviar molts costums, ja que era un indret obligat de pas i d'interacció entre els veïns de la vila, especialment les dones.
Enllaç amb informació:

que diu:

Època: final segle XVIII
Descripció:
Situat a l'oest del nucli antic de la població de l'Escala, als peus del puig del Pedró, davant l'avinguda Lluís Companys i formant cantonada amb el carrer de l'Empordà.
Conjunt de planta rectangular format per la font pròpiament dita i, al seu costat, el safareig públic. Ambdues estructures es troben a un nivell inferior respecte el nivell de circulació actual del carrer. La font està formada per un cos rectangular que presenta un gran arc de mig punt al frontal, per accedir als brolladors. Està bastit amb carreus de pedra ben desbastats lligats amb morter de calç, damunt d'una línia d'imposta motllurada. A l'interior, l'aigua brolla a través de tres sortidors instal·lats en un banc d'obra. Al frontal s'hi pot llegir l'any de construcció, "1736", i el lema "SI OBRES,TANCA". A través d'una canal situada al paviment, l'aigua s'escola per sota del carrer cap a la desembocadura del rec Ter Vell. A la font s'hi accedeix mitjançant unes escales d'obra, situades a peu del carrer.
Al costat sud de la font, separat per una tanca de pedra i morter, hi ha el safareig. De planta rectangular i amb unes mesures força grans, el safareig està bastit amb carreus de pedra ben desbastats, amb les peces superiors esbiaixades per facilitar el rentat. Envoltant el perímetre hi ha una canalització que recollia l'aigua sobrant, i la conduïa cap enfora, a través del mur de pedra. A l'extrem sud, el safareig presenta un dipòsit a mode d'abeurador.
 
Notícies històriques:
La font fou bastida l'any 1796, prop del camí d'entrada al poble de l'Escala, sota el conceptes sanitaris promoguts per la il·lustració. Aquesta aigua provenia de la Fornaca, a un quilòmetre i mig, mitjançant una canalització subterrània amb un sistema de decantació. Deu pilars de pedra en línia recta marcaven el curs i feien de respirador perquè l'aigua pogués circular.
L'any 1887 es construeix el rentador a tocar el rec del Molí per aprofitar l'aigua corrent.
Finalment, l'any 1916, l'alcalde Joan Baptista Gou i de Palol, inaugura l'aigua corrent a la vila.
Encara avui en dia es pot apreciar sobre la font la inscripció "Si obre, tanca" amb la data "1796".
 


Altre enllaç amb informació:

que diu:

FONT
L’any 1796 es va construir una llarga canonada per portar aigua dolça fins l’entrada del poble. Davant les dificultats de superar l’obstacle natural que és el Puig del Pedró, tant la font com un petit safareig es van instal·lar en aquest punt. La gent de l’Escala hi havia d’anar expressament. Això garantia poder fer servir aigua de més qualitat que la dels pous del poble, sovint salmàstica (salabrosa).
Aquesta conducció d’aigua es va fer per un sistema de decantació subterrània i s’hi van construir uns pilars de ventilació. Diversos d’aquests pilans són encara visibles, i dona nom a la zona per on transcorren: Camp del Pilans. 
RENTADOR
El rentador (safareig gran) va ser construït el 1887, per donar servei a més gent.

Altre enllaç amb informació:

************************************************************************
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada