Seguidors

dimarts, 18 de juny de 2019

CAN PERE LLEBRE
AMER - LA SELVA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVIII – mitjan SEGLE xx
Descripció:
Immoble de tres plantes, entre mitgeres, cobert amb una teulada d'una sola aigua de vessant a façana. Pel que fa al seu emplaçament, aquest el trobem ubicat al costat dret del carrer Migdia.
La façana principal, que dona al carrer Migdia, està estructurada internament en base a una sola crugia. La planta baixa consta d'un portal d'accés adovellat d'arc carpanell, amb unes dovelles de tamany mitjà però ben treballades i escairades.
En el primer pis trobem dues obertures rectangulars, a destacar especialment la de l'extrem esquerra la qual està equipada amb llinda monolítica, muntants de pedra i ampit treballat.
Pel que fa al segon pis, en ell tenim una obertura quadrangular irrellevant ja que no ha rebut cap tractament singular a destacar.
Tanca la façana en la part superior, un ràfec format per dues fileres de teula.
Remarcar a mode d'apunt que la pedra té molt poc acta de presència en la façana, fins al punt que la trobem concentrada únicament en dos sectors específics com són per una banda en les dovelles i muntants del portal d'accés de la planta baixa, mentre que per l'altra, en la llinda, muntants i ampit de la finestra del primer pis. Esmentar que en els dos cassos es tracta de pedra sorrenca.
 
Notícies històriques:
El carrer Migdia, on trobem inscrit Can Pere Llebre, pertany a un dels barris més importants d'Amer com és El Pedreguet. Es tracta d'un barri emblemàtic que té en el carrer Girona un dels seus màxims exponents, com així ho acredita el fet de ser una de les principals artèries del nucli des de l'edat mitjana, com també ser l'eix vertebrador del barri.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada