Seguidors

dissabte, 14 de març del 2020

CA LA PEPA DELS ULLS PETITS - CAN DIJOUS - CAN COBERONS
SANT VICENÇ DE TORELLÓ - OSONA

Foto de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVII-XIX
Estil: modern, contemporani, popular
Descripció:
La casa està situada al carrer Nou del nucli de Sant Vicenç. Consta de tres cossos, cadascun dels quals s'ha habilitat com a habitatge independent, motiu pel qual cada casa es coneix amb un nom diferent. És un edifici entre mitgeres de planta basilical i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Al cos central hi ha el portal d'accés, amb llinda de fusta datada i brancals de pedra carejada. La data de la llinda està tapada pel cablejat elèctric, tot i que s'endevina l'any "16 (8?) 90". Sobre el portal s'obre un finestral d'arc pla arrebossat amb sortida a un petit balcó de base motllurada i baranes forjades. A nivell de les golfes, descentrada de l'eix, hi ha una petita finestra quadrada d'arc pla arrebossat. Els dos cossos laterals presenten una entrada de garatge de factura moderna a la planta baixa, mentre que al pis hi ha una finestra d'arc carpanell ceràmic amb l'intradós motllurat. El revestiment dels murs és arrebossat amb pòrtland.
Història:
La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII, a l'entorn de l'antiga sagrera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada