Seguidors

dilluns, 9 de març del 2020

MAS LA TORRE - LA TORRE DE L'AMBRE
SANT VICENÇ DE TORELLÓ - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Vull agrair al propietari les facilitats per fer les fotos, moltes gràcies.Enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Masia situada al carrer de Montserrat del nucli de Sant Vicenç. És un edifici de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis està definit per dues galeries horitzontals situades als pisos superiors, obertes amb tres pòrtics d'arc carpanell ceràmic, que queden protegits amb baranes de fusta. Seguint l'eix central hi ha un pòrtic d'arc de mig punt ceràmic que dóna accés a l'entrada coberta de la casa, on trobem un portal d'arc pla de pedra carejada. A la part central del frontis, sobre la galeria, hi ha un petit òcul ovalat. La resta de façanes presenten obertures d'arc pla amb llinda de fusta i brancals ceràmics, distribuïdes de forma aleatòria. El parament dels murs és de pedra lligada amb morter a l'alçada del primer nivell i en tota la façana principal, i de tàpia la resta de la construcció. Només es troba revestit el mur de llevant, amb morter de pòrtland. Els angles cantoners presenten grans carreus escairats fins a l'alçada de la planta baixa i la part superior de maó. La coberta ha estat aixecada amb un mur de maó en la darrera restauració. De cada extrem de la façana principal en surt un cos modern de maó i de planta rectangular, situat de forma paral·lela. Aquests cossos substitueixen uns que hi havia hagut abans de la reforma. Tenen un sol nivell d'alçat, la coberta a dues vessants i formen un pati davant la casa. El cos de llevant es prolonga fins a la façana posterior.
Història:
És probable que el nom d'aquest mas hagi canviat amb el pas dels segles, pel que no se n'ha trobat referències documentals. Per les seves característiques constructives, hem de situar la seva construcció entorn el segle XVIII.

Enllaç del mas:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada